Barn- och utbildningskontoret

Förvaltningschef 
Erica Andrén
Tel. 0533-68 16 50

Enhetschef barn- och utbildningskontoret
Camilla Carlsson 
Tel. 0533- 68 16 59 

Utvecklingschef förskola
Jenni Gunnberg
Tel. 0533-68 16 04

Biträdande förvaltningschef/Utvecklingschef elevhälsa
Monica Ingman 
Tel. 0533- 68 19 41 

Verksamhetsutvecklare IT
Charlotte Holm
Tel 0533-68 16 64

Förvaltningsekonomer

Håkan Johansson
Tel 0533-68 16 91

Daniel Frykenlind
Tel 0533-68 19 05

Nämndsekreterare/Handläggare 
Birgitta Grund 
Tel 0533-68 16 53

Placerings-/skolskjutshandläggare
Eva Lindström
Tel 0533-68 16 88

Sofia Jareke
Tel 0533-68 12 40

Kostchef  
Carina Nisén 
Tel. 0533-68 10 50

Kostekonom  
Marie Lundberg
Tel. 0533-68 16 40

Sidan uppdaterad den 6 juli 2018

Lämna synpunkt på sidan