Du är här: Start / Politik & fakta / Kommunens ledning och organisation / Nämnder, förvaltningar, råd

Nämnder, förvaltningar och råd

Nämnder och förvaltning

Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, tex. skola, miljö, kultur osv.

Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän fördelade på enheter som arbetar efter de beslut som nämnden fattat. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna.

Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som fattats i kommunfullmäktige.

I praktiken är det tjänstemän och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Råd

Utöver nämnder och förvaltningar finns ett antal råd i Säffle kommun. Det är pensionärsrådet, handikapprådet, folkhälsorådet och samverkansrådet bland annat. Råden är sammansatta av både politiker, tjänstemän och andra exempelvis representanter för intresseorganisationer.

Sidan uppdaterad den 15 januari 2019

Lämna synpunkt på sidan