Så blev visionen till

Allt framtidsinriktat arbete behöver en ledstjärna, en vision, som visar färdriktningen. År 2010 insåg man att Säffle kommun var i behov av en ny fräsch vision med tydlig framtidsinriktning.

Visionsarbetet drog igång ordentligt under kommunfullmäktige den 28 mars 2010. Då fick alla politiker i grupper diskutera om vad de ser för hinder och möjligheter i framtiden, och hur de kan komma att påverka Säffle kommun när det rör arbete, invånare, besökare med mera. Region Värmland var med och berättade kort om hur de gått tillväga då en vision för hela Värmland skapades.

Arbetet med den nya visionen beräknades ta ungefär ett år och ska vara färdig i mars 2012. Som stöd har Säffle kommun anlitat konsultföretaget Kairos Future som har stor erfarnhet av liknande arbeten.

Breddgruppsmöten

Under visionsarbetets gång har det arrangerats flera breddgruppsmöten för medborgare i allmänhet, representanter för handel och näringsliv, byalag och andra intresseorganisationer. Tillsammans har man analyserat omvärldstrender samt Säffle kommuns styrkor och svagheter. Därefter har var och en av deltagarna fått skriva ett eget framtidsbrev och ge sin bild av hur de vill att Säffle och dess omgivning ska se ut år 2026.

Vykort och inspirationssamtal

Parallellt med breddgruppsarbetet har representanter från Säffle kommun turnerat runt i kommunen för att samla in så många tankar och åsikter som möjligt om Säffles framtid. Vykort där man uppmuntras att skicka in sina tankar har delats ut till alla hushåll och på skolorna i kommunen. Flera hundra har kommit in, många med fina och roliga teckningar.

Analysarbetet

I slutfasen av visionsarbetet har kommunens visionsgrupp samlat in och sorterat alla tankar, vykort och framtidsbrev. Det visade sig att innehållet ganska lätt kunde delas in i åtta temaområden, åtta byggstenar.

1. Rikt på upplevelser med ett par juveler i kronan.

En stark utveckling av tjänsteföretag inom upplevelsesektorn med inriktning mot fritid, turism och kultur, t ex Värmlandsnäs med Vänern, Vikingaleden och Medis.

2. Levande folkliv i mysig stadskärna.

Säffles vackra och mysiga stadskärna med småstadskaraktär sjuder av liv. Det finns ett rikt utbud av affärer, caféer, serveringar och andra mötesplatser. Alla i attraktiva miljöer som är välskötta, både från båda kommunal och privat sida.

3. Stolta Säfflebor som vill och vågar

Säffleborna har en stark självkänsla, men också vi-känsla. Vi litar på och månar om varandra och tar ansvar för både vår egen och kommunens utveckling. Vi gläds alla åt att vi med stolthet kan säga att vi är Säfflebor.

4. Spetskompetens för vårt internationella näringsliv

Fina resultat i grundskolan och många attraktiva gymnasieprogram lägger grunden för vår framtid. Vår spetsinriktade skola ger oss kompetens för framtidens internationella näringsliv. Vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och näringslivsutveckling ses hos oss som en helhet. 70-80 % läser vidare på högre utbildning.

5. Enkel vardag rik fritid

Vi har blivit fler Säfflebor. Det är den enkla vardagen med närhet till naturen som lockar tillsammans med attraktiva boenden. Villor, hyresrätter, sjönära, centralt och på landsbygd. Satsningen på barnfamiljer och unga gör att ungdomar återvänder för att skaffa sin första arbetslivserfarenhet och bilda familj

6. Trygg miljö att leva i

I Säffle får alla den hjälp man behöver för att utvecklas till en frisk, harmonisk och självständig vuxen. Vi har en väl fungerande hälso- och sjukvård och kan skryta med att brottsligheten är mycket låg. Politiken håller öppna möten och lyssnar på medborgarnas funderingar och önskemål. Vårt Säffle är en stad utan stress som är trygg och trivsam att bo i.

7. Grön utveckling med spetsar

Säffle har tack vare framgångsrik forskning och utveckling tagit ledningen när det gäller utveckling inom förnybar energi och livsmedel. Entreprenörskapet står på topp, mycket tack vare det goda samarbetet företag emellan.

8. Snabbt och enkelt hit och dit

Det är går snabbt och enkelt att pendla, resa och transportera varor, gods samt information och idéer på ett miljövänligt sätt genom väl utbyggda kommunikationer – lokalt, i en växande region och ut i världen. I Säffle drar vi nytta av vårt hypersnabba bredband när vi utvecklar tjänster och digitala företag.

Visionen har byggts upp kring dessa åtta byggstenar.

Sidan uppdaterad den 4 mars 2013

Lämna synpunkt på sidan