Du är här: Start / Politik & fakta / Ekonomi, vision och verksamhetsmål / Budget och redovisning

Budget och redovisning

Varje år ska kommunfullmäktige besluta om en budget för kommande kalenderår, så kallat budgetår.  I budgeten  måste intäkterna, d.v.s. pengarna som kommer in till kommunen, vara större än kostnaderna.  Undantag får göras om det finns "synnerliga skäl".

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet. Redovisningen tar även upp övergripande frågeställningar och sammanfattar de ekonomiska, finansiella och verksamhetsmässiga aspekterna av Säffle kommun.

Budget

Redovisning

Budget 2019  
Budget 2018  

Budget 2017

Budget 2016

Årsredovisning 2017 

Årseredovisning 2016 

Budget 2015

Årsredovisning 2015 

Budget 2014

Investeringsbudget
2014-2016

Årsredovisning 2014


Budget 2013

Årsredovisninng 2013

Budget 2012 

 

 

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012 i korthet

Nämnders och bolags verksamhetsberättelser 2012

 Budget 2011

Budget 2011 – sammanfattning

Årsredovisning 2011

Nämnders och bolags verksamhetsberättelser 2011
 

Årsredovisning 2010

  Årsredovisning 2009
  Årsredovisning 2009 i korthet
   

 

Sidan uppdaterad den 18 februari 2019

Lämna synpunkt på sidan