Du är här: Start / Politik & fakta / Handlingar, kallelser, protokoll (Diarium)

Diarium protokoll och kallelser

Gå direkt till Säffle kommuns diarier på nätet.

I diarierna hittar du dokument, ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna till eller har skickats från kommunen. Du kan även söka dokument som är upprättade inom kommunen. Hittar du inte det du söker så kan du vända dig till respektive registrator, se kontaktuppgifter till höger.

Varje ärende får ett diarienummer när det registreras i diariet. Alla dokument som hör till ett ärende samlas under ett diarienummer.
(OBS att alla dokument inte får ett diarienummer)

Handlingar i PDF-format

Om det finns en pdf-ikon kan du ladda ner dokumentet i pdf-format. Innehåller dokumentet personuppgifter som i enlighet med personuppgiftslagen (PUL ) inte får publiceras på Internet kan du inte ladda ner dokumentet. Innehåller dokumentet sekretessbelagda uppgifter kan den heller inte laddas ner.

Även om det saknas en pdf-ikon kan du begära att få se dokumentet. Vänd dig då  till respektive registrator. Det kan t.ex. vara kartor och andra handlingar som till sin karaktär är svåra att omvandla till pdf-format.

De allmänna handlingarna/dokumenten finns i pappersform på varje nämnds förvaltning. Vid begäran kan kommunen ut en avgift för kopior.

Vad är en allmän handling?

Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade som till exempel e-post. Dessa ska, om de inte omfattas av sekretess, genast eller så snart som möjligt kunna lämnas ut till dig om du ber om det. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se på handlingarna.

Vilka handlingar är hemliga?

Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten.

Internt arbetsmaterial får bara läsas av anställda. De är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem.

Alla uppgifter i våra diarier granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen och  personuppgiftslagen (PUL), innan de blir tillgängliga på webben.
PUL är en lag som ska skydda människor från att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Därför lägger vi inte ut uppgifter om personnamn på privatpersoner.

En handling är allmän om den:

  • förvaras hos en myndighet (exempel på kommunala myndigheter är kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden)
  • är inkommen till myndigheten
  • är upprättad. Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.
  • är ett protokoll som har justerats (godkänts)

Sidan uppdaterad den 19 juni 2018

Lämna synpunkt på sidan