Du är här: Start / Politik & fakta

Politik, organisation och målstyrning

Säffle kommun har arbetat fram en ny vision för Säffle 2026.

Kommunens vision sätter sin prägel på arbetet i Säffle kommun genom den styrmetod vi använder, målstyrning.

Säffle kommun omsätter ungefär 1 miljarder kronor varje år. De pengarna används till mycket av det vi tar för givet i det vardagliga livet. Det kan gälla att barnen får god omsorg i förskolan och bra utbildning i skolan, att det finns bibliotek och idrottshallar för aktiviteter, att det är rent och snyggt i kommunen och välskött i parkerna, att soporna hämtas, att vattnet i kranen är rent och att våra äldre tas om hand. Det här och mycket annat sköter de anställda i Säffle kommun om. Vi är cirka 1400 fast anställda som arbetar i kommunen.

I menyn till vänster kan du läsa mer om vad våra olika förvaltningarna ansvarar för och vilken service vi kan erbjuda dig.

 

Politisk organisation

Sidan uppdaterad den 9 augusti 2018

Lämna synpunkt på sidan