Du är här: Start / Näringsliv & arbete / Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Säffle kommun arbetar offensivt för att erbjuda skräddarsydd kompetensutveckling för såväl företag som ensklida individer.

Uppdragsutbildningen

Näringslivsenheten samordnar efterfrågade utbildningar och seminarier för företag och offentlig sektor i regionen. Som företagare får du på detta sätt skräddarsydd kompetensutveckling i närområdet. Kurserna blir också ett tillfälle att knyta kontakter med andra lokala företag. Kostnaderna delas mellan antalet kursdeltagare, vilket gör att kurserna blir billigare än öppna kurser på andra orter samt att reskostnad och restid blir minimal. 

Genom åren har vi samordnat och arrangerat många utbildningar för näringsliv och kommuner i regionen. Nedan ser du exempel på kurser som vi samordnat.

 • Access
 • Acrobat
 • Affärsengelska
 • Affärsjuridik
 • Affärskulturer med inriktning på tekniker
 • Ansvarsseminarium
 • Antennteknik
 • Arbetsledarutveckling
 • Arbetsmiljöutbildning
 • Att effektivisera arbetsdagen
 • Att möta kunden
 • Att leda utan att vara chef
 • Auto CAD 2000
 • Avd C - elspänning (rep.kurs)
 • BAM - bättre arbetsmiljö
 • BAS P-U
 • Bluetooth
 • Bussförarutbildning
 • Byggnadsställningar
 • Cirkelledarpedagogik
 • CE-märkning - maskinsäkerhet
 • CNC-programmering
 • Deramweaver MX
 • ECDL
 • Ekonomisk leverantörsbedömning
 • Ekonomiutbildning
 • Elektronikkonstruktion VHDL
 • Elektronikseminarium
 • FMEA, riskanalys
 • ESD (Elektrostatisk urladdning)
 • Excel - grund
 • Excel - fortättning
 • Excel - fortsättning i modulform
 • Excel för konstruktörer
 • Exchange server
 • Farligt Gods
 • Form- och lägestolerans
 • FrontPage 2000 inkl Acrobat
 • Fältbuss-seminarium
 • Förhandla för resultat
 • Grundkurs för inköpare
 • Grundläggande datautbildning för produktionspersonal
 • Grundläggande el och elektronik
 • Grundläggande PLC för montörer
 • Gruppledarutbildning för produktion
 • Hydraulik
 • Härdplast
 • Incoterms
 • InDesign
 • Indunstningsteknik
 • Instruktörs- och handledarutbildning
 • Integrerade system
 • Internationell kontraktsrätt
 • Internet i inköpssyfte
 • Internet i praktiken
 • Internet/e-post
 • Intern kvalitetsrevision enligt ISO 9001:2000
 • Internrevisorer
 • Internrevision - steg 2
 • IPC-standarder (seminarium)
 • ISO-TS 16949
 • ITIL-seminarium (IT Infrastructure Library)
 • IT-säkerhet
 • Konstruktions-FMEA
 • Konversationsengelska
 • Kortdistansradio för överföring av mätvärden
 • Kraftelektronik och elmotordrift (högskolekurs)
 • Kreativ idéutveckling
 • Krishantering
 • Kundorienterat arbetssätt
 • Kvalitetssäkring av skruvförband
 • LabVIEW basic 1
 • Lagerstyrning
 • Ledarskapsprogram
 • Ledarseminarium
 • Leverantörsbedömning
 • Lödutbildning med certifiering enligt IPC
 • Material- och produktionsstyrning
 • Mediahantering
 • Mekatronik (högskolekurs)
 • Miljötålighet i praktiken
 • Mobil kommunikation
 • Montering inom elektronikindustrin
 • MS-project
 • Mätteknik (högskolekurs)
 • Mönsterteknologi
 • NL -92 (affärsjuridik)
 • Office-paketet
 • Office - några steg till...
 • Office för produktionspersonal
 • Office för administratörer
 • Order-Offerter-Avtal
 • Outlook 2010
 • Personuppgiftslagen (PUL)
 • PED  tryckluftsdirektiv
 • Praktisk produktkalkylering
 • Profibus med inriktning mot Fieldbus Foundation
 • Photoshop CS
 • PLC-teknik
 • Plåtbearbetning/svets
 • Power Point - fortsättning (i modulform)
 • Praktisk Arbetsrätt
 • Presentationsteknik på engelska
 • Presentationsteknik på svenska
 • Process-FMEA
 • Processteknik
 • Produktansvar och produktsäkerhetslagen
 • Produktionsteknik och ekonomi
 • Produktchefsutbildning
 • Professionellt framträdande
 • PRO-Engineer
 • Projektledareutbildning
 • Projektutbildning
 • PUL - personauppgiftslagen
 • Reglerteknik
 • Reglerteknik (högskolekurs)
 • Ritningsläsning
 • Riskanalys
 • Rostfritt stål
 • Sax- och skylift
 • Sharepoint 2007 och Biztalk
 • SQL-server
 • Skruvförband
 • Skylift och mobila arbetsplattformar
 • Solide Edge
 • Ställtidsrationalisering
 • Ständiga förbättringar
 • Svetsa i titan
 • Säkerhetsarbete för nätverkstekniker och systemadministratörer
 • Säkerhet och ansvar (seminarium)
 • Säkerhet på lager
 • Sälj- och marknadsföring
 • TCP/IP
 • Teknik - en färskvara
 • Teknisk engelska
 • Titrermetoder
 • Traversförarutbildning
 • Truckförarutbildning
 • Trädbeskärning
 • UGL - ledarskapsutveckling
 • Verkstadsteknik
 • Visuell svets
 • VHDL för konstruktion och modellering
 • VBA- programmering i Excel
 • Windows
 • Windows 2003 server
 • Windows 2000 server - grund
 • Windows 2000 server - active directory
 • Visual Basic
 • Word - grund
 • Word - fortsättning (i modulform)
 • Ytbehandlingsteknik
 Kontakta Birgitta Bruce, 0533-68 13 28, så syr vi ihop ett lämpligt upplägg och samordnar era behov mer fler företag i regionen!

Säffle Lärcenter

Säffle Lärcenter erbjuder vuxenutbildning på alla nivåer - läs mer här>> 

Näringslivsenheten driver sex befattningsspecifika nätverk, varav det äldsta startades redan 2002. Nätverken omfattar totalt ca 100 medlemmar från företag i Säffle, Åmål, Årjäng och Bengtsfors. Dessutom är tre avdelningar på Karlstads universitet representerade i nätverken.

Nätverken ska bidra till erfarenhetsutbyte mellan företag och kompetenshöjning för medlemmarna. Nätverken bidrar också till att vi ständigt kan hålla en dialog med företag i vårt närområde om utvecklingsbehov. Nätverksmötena innebär ofta studiebesök hos nätverkets företag eller ett ämne i fokus med en inbjuden expert.

Inköp

 

Inköpare från olika företag i Åmål, Säffle och Årjäng bildar sedan våren 2006 ett nätverk. Inköparna har bl.a. haft fokus på produktkalkylering, regler för reach, leverantörsvärderingar m.m.

 

Personal

 

Sedan april 2002 driver vi ett nätverk för personalansvarig i regionen. Deltagarna kommer från kommun och företag i Årjäng, Bengtsfors, Åmål och Säffle. Nätverket har bl.a. fått information om nya sjukförsäkringslagen, om det svåra samtalet, lean-HR och jämställdhet.

 

IT

 

I februari 2004 startades ett nätverk för IT-ansvariga på företag i Bengtsfors, Åmål och Säffle. Syftet med nätverket är bl.a.att  tillsammans kunna sätta fokus på IT-frågornas strategiska betydelse i företagen. En representatnt för avd för Informatik vid Karlstads Universitet deltar i nätverksmötena. Exempel på vad nätverket haft i fokus är; katastrofplanering, studiebesök på Compares testlabb och universitetets ozlab.

 

Produktion

 

Under våren 2003 samlades nätverket för produktionsansvariga för första gången.  Deltagarna kommer från företag i Åmål och Säffle. Exempel på vad nätverket gjort är; information från Teknikföretagen om regler för arbetsmiljöansvar och lönebildning, information om energieffektivisering på industriföretag m.m.

 

Teknikutveckling

 

Personer från företag med egen produktutveckling driver tillsammans med representanter från två avdelningar på Karlstads universitet ett nätverk. De universitetsavdelningar som är representerade i nätverket är Material & Maskinteknik, samt Energi-, Miljö- & Byggteknik. Exempel på vad nätveket haft i fokus är: ytbehandling, kreativitetstekniker, studiebesök för att se ett "pulsen-möte" på Scania i Södertälje m.m.

 

Shipping

 

Nätverk startade 2007. Deltagarna kommer från 13 olika exportföretag och jobbar med shipping, logistik och handlingar. Nätverket har bl.a. gjort en studieresa till hamnen i Göteborg samt fått information från Tullverket om effektiv handel.

 

Sidan uppdaterad den 9 juli 2018

Lämna synpunkt på sidan