Du är här: Start / Näringsliv & arbete / Upphandling

Upphandling

Vill du bli leverantör till Säffle kommun? 

Säffle kommun upphandlar varor och tjänster för cirka 400 miljoner kronor per år till kommunens förvaltningar. På dessa sidor har vi samlat information till dig som är intresserad av att bli leverantör till oss.

När en kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste den följa Lagen om offentlig upphandling. De undantag som finns är få och kan sällan användas.

Lagen om offentlig upphandling, (förkortas LOU) talar om hur det ska gå till när något ska köpas. Kommunen får eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller ej, den måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Enligt LOU ska kommunen annonsera i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt om att en vara, tjänst eller byggentreprenad ska köpas. Det räcker med andra ord inte att annonsera i en lokal tidning eller på kommunens hemsida. En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Om du vill lämna anbud till kommunen så se till att ha någon form av bevakning på när vi annonserar våra upphandlingar. Detta kan ske till exempel genom att bevaka vår webbplats eller genom att prenumerera på någon bevakningstjänst. Säffle kommun annonserar sina upphandlingar på websidan www.saffle.se och den nationella annonsdatabasen e-Avrop, www.e-avrop.com.

Att tänka på vid anbudsgivning

• Hämta hem förfrågningsunderlaget via e-avrop.com om det är så angivet i annons.

• Läs igenom handlingarna noga.

• Beställ dokument som ska bifogas anbudet och ta fram uppgifter som måste inhämtas.

• Gå igenom vilka krav som är skall-krav och bedöm om ni kan uppfylla dem.

• Gå igenom vilka krav som är bör-krav och besvara dem.

• Gå igenom de kommersiella villkoren (det blivande avtalet) och godkänn dessa.

• Upprätta anbudet enligt förfrågningsunderlagets anvisningar.

• Använd det svarsformulär som bifogats i förekommande fall.

• Sätt pris på det som efterfrågats.

Lycka till!

Vill du lära dig mer om hur man svarar på upphandlingar?

Vill du göra fler affärer med offentlig sektor? Vill du utbilda dig i hur man svarar på upphandlingar? Kontakta Birgitta Bruce på Näringslivsenheten, tel: 0533-68 13 28!

Sidan uppdaterad den 9 juli 2018

Lämna synpunkt på sidan