Du är här: Start / Näringsliv & arbete / Tillstånd & regler / Försäljning av folköl och tobak

Försäljning av folköl och tobak

Tobak och e-cigaretter

Den som bedriver detaljhandel med tobaksvaror eller e-cigaretter är skyldig att anmäla detta till kommunen. Kommunen har även rätt att ta ut en tillsynsavgift för tillsynen av handeln med tobak.

OBS! För den som redan säljer e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste anmälan göras till kommunen senast 1 januari 2018.

Se blankett här

Som näringsidkare ansvarar även du för att utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Kommunens blankett för egenkontrollprogram av tobaksvaror kan även användas för försäljning av e-cigaretter. Se blankett för egenkontrollprogram här.

OBS! Tobaksvaror och e-cigaretter får inte säljas eller på annat sätt överlåtas i näringsverksamhet till den som är under 18 år.

Försäljning av folköl

Kommunen är skyldig att utöva tillsyn över detaljhandel där man säljer eller serverar folköl. Detaljhandel med och servering av öl med högst 3,5 volymprocent alkohol kräver inget tillstånd. Däremot ska du anmäla till kommunen innan du påbörjar verksamheten.

Verksamheten ska bedrivas i lokal som är godkänd eller registrerad för livsmedel enligt livsmedelslagen.

Avgifter

En årlig tillsynsavgift tillkommer när man säljer eller serverar folköl. Avgiften är 1 000 kr per år. Har man också anmält försäljning av tobak blir tillsynsavgiften 1 500 kr per år.

Sidan uppdaterad den 16 augusti 2018

Lämna synpunkt på sidan