Du är här: Start / Näringsliv & arbete / Tillstånd & regler / Serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Servering

För att bedriva servering med alkoholdrycker krävs serveringstillstånd från kommunen. Kommunen handläggar ansökningar om serveringstillstånd för evenemang som är öppna för allmänheten, men även för tillställningar i slutna sällskap. Tillstånden kan vara av permanent eller temporär art.

 Kommunen har dessutom tillsynsskyldighet över serveringsställen där serveringstillstånd utfärdats.

För att säkerställa att kommunen kommer handlägga ditt ärende inför sommaren, är det av vikt att ni inkommer med ansökan senast 30 april.


Avgift för ansökan om

Stadigvarande tillstånd                                                                  

1) Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten,                            9 000 kr
slutna sällskap, catering, provsmakning vid
tillverkningsställe, ansökan gemensam serveringsyta.

2) Stadigvarande serveringstillstånd inom tre månader från                 3 500 kr
det att ansökan avslagits då sökande ej klarat kunskapsprovet.

3) Ansökan om utvidgat tillstånd/ändring i befintligt                              3 500 kr
tillstånd, (öppettid, serveringsyta)                         

4) Ansökan tillfälligt utvidgat tillstånd                                                    1 500 kr
(öppettid, serveringsyta, max 7 dagar)

 

Tillfälliga tillstånd

5) Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten                                      4 000 kr
eller provsmakning, dag 1.
Efterföljande dag 2-30, avgift/dag,                                                          800 kr
även provsmakning

6) Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap                                    500 kr

Avgift per serveringstillfälle (max 12 ggr/år enligt kommunens riktlinjer.)

7) Anmälan ändring i bolag/verksamhet som är bestående,                 5 000 kr
majoritetsägare/tecknande styrelseledamot.

8) Anmälan ändring i bolag/verksamhet som är bestående,                 3 000 kr
ägare (under 25 %),

9) Kunskapsprov (vid ansökan ingår tre prov/person).                         1 000 kr
Avgift/prov.

 

Övriga avgifter

10) Anmälan om catering i ny lokal                                                         300 kr

11) Påminnelse om restaurangrapport, per påminnelse                        1 000 kr

Ansökningsavgiften skall vara betald innan ansökan behandlas.
Betalning sker till bankgiro 294-7935, ange SK15017 som betalningsreferens.

Sidan uppdaterad den 16 augusti 2018

Lämna synpunkt på sidan