Du är här: Start / Näringsliv & arbete / Stöd & rådgivning / Starta företag / Starta enskild utbildningsverksamhet

Starta enskild verksamhet

Den som vill starta enskild förskoleverksamhet eller enskild skolbarnsomsorgverksamhet ska ansöka om ett godkännande hos kommunen om man för verksamheten vill ha kommunala bidrag.

 Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen ska ge bidrag till godkänd verksamhet.

Vad är enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg?

Enskild förskoleverksamhet kan drivas i form av förskola eller pedagogisk omsorg. Verksamhetsformerna erbjuds till barn från ett års ålder fram till skolstarten.

Enskild skolbarnsomsorg kan drivas i form av fritidshem eller pedagogisk omsorg. Verksamhetsformerna erbjuds skolbarn till och med tolv års ålder.

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet vars uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet, vars uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet för barn 1-12 år, som inte är förskola eller fritidshem t.ex. familjedaghem eller flerfamiljssystem. Verksamheten ska vara stimulerande för barnen och ta tillvara deras nyfikenhet och lust att lära.

Alla verksamhetsformer ska vara organiserade så att de gör det möjligt för föräldrarna att förvärvsarbeta och studera.

Vem kan driva enskild verksamhet?

Med enskild verksamhet menas en verksamhet som har en annan huvudman än kommunen. Verksamheten kan drivas av ett bolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Tänk på att Du behöver F-skattsedel.

Sidan uppdaterad den 28 maj 2018

Lämna synpunkt på sidan