Finansiering

Det finns olika sätt att få finansiering och ekonomiskt stöd för företag och föreningar.

Företagsstöd

Företagare i vissa delar av Säffle kommun har möjlighet att söka olika typer av stöd. Nivån på stödet avgörs vart verksamheten geografiskt är belägen. Stödbeloppet är högre på landsbygden än i tätorter. Stöd kan inte lämnas till redan påbörjade eller gjorda investeringar.  

I Värmland finns följande stödformer:
-Stöd till kommersiell service
-Särskilt investeringsstöd till små- och medelstora företag
-Regionalt investeringsstöd
-Konsultcheck
-Samverkansprojekt
-Innovationscheck
-Mikrobidrag
-Affärsutvecklingscheck för internationalisering

Samtliga företagsstöd söks hos Länsstyrelsen i Värmlands län . Blanketter och mer information om de regionala stöden finns på Länsstyrelsens hemsida.

Stöd i landsbygdsprogrammet

Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden eller vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? I Landsbygdsprogrammet finns stöd till bland annat:
-Investeringar i det egna företaget eller projekt
-Miljöinvesteringar
-Utveckla bredband på landsbygden
-Stöd i havs- och fiskeriprogrammet
 
Läs mer om jordbrukar- och företagsstöd

Innovationslån

Innovationslån kan lämnas till små och medelstora företag i hela länet. Stödgivningen sker i samverkan med ALMI Företagsparter AB. Syftet med innovationslånen är att stödja kommersiellt intressanta projekt i tidiga utvecklingsskeden för att därigenom lyfta en del av företagens egna riskatagande. Det utgår som ett villkorat lån. Läs mer om innovationslån på ALMI Företagspartners hemsida

Innovationscheckar

Ska bidra till att innovationsprojekt startas eller får bättre fart. Pengarna ska användas till köp av externa tjänster. Innovationscheckarna omfattar maximalt 100 000 kronor till små och medelstora företag. 
Läs mer här!

Anställningsstöd

Arbetsförmedlingen har en rad olika stöd för företagare som ska anställa.Det innebär att du som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd om du anställer någon som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden.  Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida!

Landsbygdsprogrammet LEADER

Leader är en metod för landsbygdsutveckling och test av innovativa idéer, som funnits inom EU sedan 1991.

Läs mer om programmet på Leaders egna sidor. 

Sidan uppdaterad den 9 juli 2018

Lämna synpunkt på sidan