Du är här: Start / Näringsliv & arbete / Projektöversikt / Säffle City 2.0

Säffle City 2.0


 

Säffle City 2.0 är ett LEADER-projekt som pågår i 2 år från och med den 1 januari 2018.

Projektägare är Säffle kommun som tillsammans med ELSA* driver projektet framåt. Projektet finansieras av Leader Växtlust, ELSA, Alfastiftelsen, Fastighetsägarna och Säffle kommun. Hör gärna av dig om du har några funderingar.


Tillsammans tar vi Säffle till nya höjder!

Mål: 

Målsättningen med projektet är att Säffles attraktionskraft som helhet ska öka.  Det ska handla om att skapa ett attraktivt centrum med stråk för handel, restauranger, caféer, service och andra verksamheter i centrum. Att öka efterfrågan på butikslokaler, lönsamheten i handeln och få fastigheters värde att öka.

 

Säffle City 2.0 vill skapa en hållbar centrumförening som från och med 2019 arbetar kontinuerligt med en positiv stadsutveckling, fler evenemang och för ökad handel. 

Centrumföreningen tillsammans med kommunen och fastighetsägarna behöver en gemensam målbild av centrums utveckling, en visionsbild över hur ett framtida Säffle kan tänkas se ut och utformas och önskvärda insatser för att nå dit. Det behövs mer dialog, en gemensam handlingsplan och gemensamma insatser. 

 

Konkreta mål: 

• Samla alla viktiga aktörer (fastighetsägare, företag, föreningar, kommunen) i samverkan. 

• Skapa en ny och hållbar centrumförening.

• Ta fram en gemensam handlingsplan för ett mer attraktivt centrum

• Skapa ett levande centrum genom utveckling av evenemang.

 

Aktiviteter:

• Workshops, möten, intervjuer, enkäter

• Marknadsföringsinsatser (digitalisering)

• Möjlighet för lokala föreningar att söka hos ELSA för genomförande av aktiviteter i centrum

• Kompetensutveckling 

 

Målgrupper:

Primärt medlemmar i ELSA (företag, föreningar, fastighetsägare) och sekundärt invånare och besökare.

 

Det är vi tillsammans som måste satsa på Säffle! 

 

Vad har vi gjort hittills:

Vi har bjudit in till 5 workshops om Säffle centrums utveckling och bjöd både allmänheten, fastighetsägare, handlare, föreningslivet och ungdomar in till möten och samtal och en enkätundersökning. Detta för att inventera vad Säffle centrum har för problem och svagheter men också fördelar och möjligheter. Inventeringen är basen till den nya handlingsplanen som tas fram under 2019.

Vi utvecklar också en del evenemang som redan finns i Säffle men har stor potential att bidra till en utveckling av Säffles centrum i framtiden. Ett nytillskott är Seffle City Motor Challenge som ska sätta Säffle på kartan och samtidigt bli ett stort samverkansprojekt för alla aktörer i Säffle.

För att åstadkomma en positiv framtida utveckling av Säffle centrum behövs ett verktyg som tjänar som katalysator och enande kraft för framtida satsningar och utvecklingsinitiativ. Projektet Säffle City 2.0 är tänkt att vara detta verktyg som skapar en dynamisk språngbräda för Säffle centrum med en gemensam målbild, en stabil men ändå flexibel struktur samt ett nyskapande arbetssätt.


En ny köpmannaförening och även en y centrumförening är på gång. Hör bara av dig om du vill vara en del i vårt utvecklingsarbete! Alla behövs!

 

Genom våra behovsanalyser har det tydligt framkommit att det finns ett stort behov av att ta nästa steg i utveckling av Säffles centrum. 

 

 

*ELSA står för Ett Levande Säffle Attraherar och är den nuvarande centrumföreningen.

 

Sidan uppdaterad den 5 april 2019

Lämna synpunkt på sidan