Du är här: Start / Näringsliv & arbete / Näringslivet i Säffle

Näringslivet i Säffle

Plats för framtiden!

Säffle har en lång och framgångsrik historia inom handels- och industriverksamhet och vi växer både i invånarantal och inom näringslivet. Under de senaste åren har Säffle gått med stor vinst tack vare våra lojala och duktiga företagare. Här trivs människor och vill stanna kvar. 

 

Som företagare i Säffle kommun har du möjlighet att söka våra olika investeringsstöd, stöd inom vårt landsbygdsprogram eller något av våra innovationslån. Det finns goda etableringsmöjligheter för tillväxt, vilket gjort att vi fått ett brett näringsliv med välmående företag i alla storlekar. Säffle kommun gör dessutom ett gediget miljöarbete och har som vision att i framtiden bli centrum för grön utveckling.

Säffle har ett väldigt rikt kultur- och friluftsliv som erbjuder utvecklingsmöjligheter inom nästan alla intresseområden. Vårt medborgarhus förser oss med musikkonserter och konstutställningar av högsta kvalité. Säffleoperan drar varje år till sig både fantastiska skådespelare, regissörer och publik från hela landet.

Varmt välkommen att växa tillsammans med oss!

Näringslivsenheten driver sex befattningsspecifika nätverk (Inköp, Personal, Produktion, Teknikutveckling, Monitor), varav det äldsta startades redan 2002. Nätverken omfattar totalt ca 100 medlemmar från företag i Säffle, Åmål, Årjäng och Bengtsfors. Dessutom är tre avdelningar på Karlstads universitet representerade i nätverken.
Nätverken ska bidra till erfarenhetsutbyte mellan företag och kompetenshöjning för medlemmarna. Nätverken bidrar också till att vi ständigt kan hålla en dialog med företag i vårt närområde om utvecklingsbehov. Nätverksmötena innebär ofta studiebesök hos nätverkets företag eller ett ämne i fokus med en inbjuden expert.
Är du intresserad av något av kompetensnätverken? Kontakta Ewa Gustavsson, 0533-681329. 
Näringslivsenheten driver sex befattningsspecifika nätverk (Inköp, Personal, Produktion, Teknikutveckling, Monitor), varav det äldsta startades redan 2002. Nätverken omfattar totalt ca 100 medlemmar från företag i Säffle, Åmål, Årjäng och Bengtsfors. Dessutom är tre avdelningar på Karlstads universitet representerade i nätverken.

För att stärka näringslivets utveckling och tillväxt bildades Säffle Näringslivsråd i november 2009. I rådet ingår representanter för alla företagsgrupperingar, banker, arbetsförmedling samt politiker och tjänstemän i kommunen. Rådet har tagit fram en handlingsplan och arbetar med konkreta utvecklingsfrågor.

Säffleindustrins Samarbetsgrupp

 I detta nätverk ingår 18 företag tillsammans med arbetsförmedling, kommun och Teknikföretagen. Nätverket tar tillvara teknik- och industriföretagens frågor i kommunen.

Företagarna
Företagarnas lokalförening i Säffle samlar små och medelstora företag inom olika branscher. Vårt nätverk ger dig dessutom 300 mötesplatser runt om i Sverige
Kontakt:  c/o Lars Pettersson Öxnevål 66194 Säffle, 08-406 17 00, info@foretagarna.se

 LRF:s Kommungrupp
 Gruppen består av företrädare för de tre lokala LRF-avdelningar, med ca 900 medlemmar, som finns i Säffle. Tillsammans med kommunen diskuterar man bl.a. frågor kring den gröna näringen, småföretagande och landsbygdutveckling.
Kontakt: Catarina Nilsson, ordförande, 076-76 42 034, remmenegard@telia.com

 Elsa - Ett Levande Säffle Attraherar
Föreningen ELSA bygger på att hela närings- och föreningslivet tillsammans med kommunens politiker och tjänstemän ska samverka för att skapa förutsättningar för en aktiv, attraktiv och trygg kommun. Medlemmar är handel, fastighetsägare, besöksnäring, banker och föreningar i Säffle.
Kontakt:Sandra Rohman Wall, sandra.rohmanwall@gmail.com, 070- 369 11 16

Fastighetsägarna

 Fastighetsägarna verkar för att medlemmarna skall få gehör för viktiga frågor som rör deras fastigheter. Genom att arbeta lokalt och erbjuda en rad tjänster, så ger fastighetsägarna också sina medlemmar stöd i deras vardag. Detta för att de ska kunna erbjuda sina hyresgäster trevliga lokaler och ett bra boende. Viktigt är också trygghet och bra arbetsmiljö samt att kunna bibehålla fastigheternas värde.
Kontakt: Margareta Forsberg, ordförande, 0533-165 29, 0707-68 26 66, margareta4@hotmail.com

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 24ED

Sidan uppdaterad den 8 augusti 2019

Lämna synpunkt på sidan