Du är här: Start / Näringsliv & arbete / Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning

Till vår energi- och klimatrådgivare kan du vända dig för att få råd och tips om hur du kan minska din energianvändning och ta större klimat- och miljöhänsyn.

Energi- och klimatrådgivningen i Säffle kommun är kostnadsfri och opartisk.

Energi- och klimatrådgivningen riktar sig till privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag i Säffle kommun. Till rådgivaren kan du vända dig, om du vill ha hjälp med att få bättre koll på din energianvändning och därmed bli mer miljömedveten. 

Rådgivning för föreningar och företag

Upplever du att företagets energikostnader är höga? Du kan få hjälp med att få en översikt av din energianvändning. Utifrån den kan du då få information om vilka områden i ditt företag som kan vara värda att titta närmare på. Dels för att kunna minska energikostnaderna men också bli mer klimatsmart.

Stöd att söka för föreningar och företag

  • Klimatklivet  
  • Energieffektiviseringsstöd
  • Solcellsstöd
  • Landsbygdsprogrammet
  • Energikartläggning

Projekt om byggnaders energiprestanda - EPBD2

Ett uppdaterat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda, även kallat EPBD2, ställer krav på att EU:s medlemsstater ska verka för energieffektivisering i stora värme- och luftkonditioneringssystem som har högre installerad effekt än 20 kW respektive 12 kW. Undantag är fjärrvärme, elvärme och kylsystem som avser process- och/eller livsmedelskyla.

Uppfyller du något av kriterierna önskar vi att du tar kontakt med oss. Det enda som skiljer detta projekt från en vanlig rådgivning, är att något av ovanstående effektkriterier måste uppfyllas. Utöver det är rådgivningen opartisk, kostnadsfri och går till på samma sätt som vanligt.

 

Träffa energi- och klimatrådgivaren på Facebook! 

Sidan uppdaterad den 9 juli 2018

Lämna synpunkt på sidan