Du är här: Start / Uppleva & göra / Ungdomens Hus / Puffar / Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Ungdomens Hus skall verka för en stimulerande, utvecklande, positiv, trygg, drogfri, demokratisk och meningsfull uppväxtmiljö i Säffle kommun.

Uppdraget är att vara en verksamhet tillgänglig för unga människor från årskurs 7 t.o.m. 25 år.

Verksamheten ska vara främjande och personalens huvudsakliga uppgift är att se, höra och bekräfta ungdomar, stimulera dem att formulera sig själva, sina livsmål och intressen samt stödja dem i förverkligandet av dessa. Arbetet skall ses som ett led i att göra Säffle till en attraktiv kommun att leva och verka i.

Verksamheten skall erbjuda olika aktiviteter och projekt för att stödja och stimulera unga människor att känna delaktighet, stärka den personliga utvecklingen samt förmedla kompetens för ett aktivt liv inom föreningsliv, arbetsliv och samhälle.

Ungdomens Hus har som uppdrag att bygga verksamheten i samarbete med föreningsliv, studieförbund, organisationer, näringsliv och annan kommunal verksamhet.

Verksamheten ska ge ungdomar möjligheter att få in och ut - blickar i närmiljö, regionalt, nationellt och internationellt för att stärka begreppen mångfald, dialog och förståelse.

Sidan uppdaterad den 4 januari 2017

Lämna synpunkt på sidan