Boulebanor


Spela boule i Furuskogsparken!

Teknik och fritid har iordningställt jättefina boulebanor i Furuskogsparken.

Nu kan du (mot depositionsavgift 100 kronor) låna bouleklot i Allékiosken.

Passa på att utmana vänner och bekanta på ett intressant parti boule!

Sidan uppdaterad den 9 augusti 2018

Lämna synpunkt på sidan