Du är här: Start / Uppleva & göra / Bibliotek / Program / Boksläpp

Boksläpp

2019-09-04 klockan 18.00 till 19.30

Boksläpp av Stig Anderssons nya bok "En kamp för livet" Presentation och diskussion.

Fri entré.

Sjukvårdens utveckling från medeltid till nutid

Säffleläkaren Stig Anderssons bok skildrar vårdens historia genom de idéer, personer och praktiska åtgärder som lett fram till den vård och behandling vi nu tycker är självklar.

Det ledande perspektivet är primärvårdens. Det är där hjälpsökande och vårdgivare först möts. Fram till 1800-talets slut var nästa all sjukvård primärvård i den meningen att barnmorskor, läkare, kirurger och sköterskor hade sitt arbete förlagt till patienternas hem. Hospital och sjukhus var huvudsakligen förvaringsplatser för människor som ingen annan tog hand om.

Under större delen av historien var det en kamp att hålla sig vid liv. Stora dödliga epidemier drog fram gång på gång, vardagliga infektioner och sjukdomar tog mångas liv, missväxt och ”svagår” ledde till svält och hög dödlighet. De utbildade läkarna tjänade endast befolkningens övre skikt. När folk i gemen hade hälsoproblem vände de sig till lokala ”kloka” gummor och gubbar eller till ”jordemödrar”. Kringresande botare i form av barberare, fältskärer, läkemedelskrämare eller undergörare bjöd också ut sina tjänster. Barberare skötte den ”lilla kirurgin” medan fältskärer stod för de större ingreppen.

Kampen mot tuberkulos dominerade sjukvårdens insatser under 1900-talets första hälft. Många äldre har minnen från sanatorier och dispensärer. Upptäckterna av insulin, sulfa, penicillin och läkemedel mot tuberkulos var viktiga medicinska händelser, likaså kartläggningen av bristsjukdomarna och framtagningen av läkemedel mot hjärtsjukdomar och mot psykiska störningar. Sjukvården i Värmland tjänar som exempel och ”kött på benen” i framställningen, farmför allt i de delar som handlar om 1900-talet.

Medicinens utveckling skedde i samspel med samhällets omvandling. I 1800-talets kulturdebatt spelade hygienism, utvecklingslära och rasbiologi viktiga roller. Diskussionen om sexualitet, prostitution, aborter och preventivmedel tog fart för att nå sin kulmen under 1900-talets första hälft.

Kvinnornas del i sjukvårdens övervägande patriarkala historia hålls fram. Bland barnmorskor, tidiga kvinnliga läkare och sjuksköterskor har funnits många starka aktörer. Bland folkliga botare och vårdare har kvinnor troligen alltid varit i flertal.

Boken är tänkt för läsare med ett allmänt historiskt och kulturellt intresse. Hälso- och sjukvården har en stor och självklar betydelse i vårt samhälle. Kunskap om vårdens historia tillhör historisk allmänbildning.

Sidan uppdaterad den 6 augusti 2019

Lämna synpunkt på sidan