Du är här: Start / Uppleva & göra / Bibliotek / Avdelningar / Släktforskning

Släktforskning

Släktforskning på biblioteket.

Släktforskningsrummet är numera sammanslaget med Värmlandsrummet. Här finns två datorer. Båda med uppkoppling mot Internet och med möjlighet att söka i databaserna Digitala forskarsalen och Arkiv Digital.. Här finns inskannade kyrkoböcker där bl.a. hela Värmland ingår.  Det finns även utskriftsmöjlighet: avgift 2 kr per sida. I övrigt är det gratis att använda datorerna.
I släktforskningsrummet finns även en läsapparat för mikroficheläsning och en för mikrofilm. Datorerna bokas i vårt bokningssytem för datorer - Netloan. Fråga i biblioteksinformationen för ytterligare information.
Kyrkoarkivalier över Säffle kommun finns dels på film och dels på mikrofiche. Dessutom finns material över Stavnäs, Ed och Borgvik samt delar av Åmål och Grums.
Mikrofiche finns också över bl.a. vissa generalmönsterrullor, Fryxells "Wermelands slägtebok", Grills "Sockenregister och utdrag" osv.
I bibliotekets magasin finns vår samling av mikrofilm över äldre årgångar av Säffle-tidningen. Observera att det finns ett glapp i beståndet mellan åren 1930-1940 och 1946-1968. 
Det finns ingen möjlighet till kopiering av mikrofilm eller mikrofiche på biblioteket.

Följande CD-romskivor finns på  dator i släktforskningsrummet.

Sveriges befolkning. 1890. 1900. 1970. 1980. 
Svenska ortnamn 
Emibas 
Emigranten Populär 2006 
Sveriges dödbok 1947 – 2006
Begravda i Sverige 
Boställen i Säffle 
Värmlands Ortregister 
SBL ( Svenskt Biografiskt Lexikon ) (Pdf) 
Smedskivan 3 
Paleografi ( äldre skrivkonst och skriftformer ) 
Rosenbergs Lexikon

En del av bibliotekets referensböcker finns även placerade i släktforskningsrummet. Det gäller exempelvis:

Cj-c(x) Sveriges församlingar genom tiderna

Cj-c Midböe Kyrkbränder i Sverige

Ld(x) Andersson Ordbok för släktforskare

Ld Anderö Läsebok för släktforskare

Nc(p) Svensk ortförteckning 1974

Nc(x) Rosenberg Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige 1 - 4

Odc Atlas över rikets indelningar

Odc Ivarsson Kommunernas släktträd

Odc Johansson Register för släkt- och hembygdsforskare

Oj Andersson Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner

OBS! nedanstående information är inaktuell ocn kommer att uppgateras efter hand.

Så här står materialet släktforskarrummet

Övre högra hyllan

 Släkt och hävd 1991 -1993

Släkt och hävd 1979-1985

Släkt och hävd 1987-1995

Släkt och hävd 1976-1980

 EB- NYTT 1993-

Arbetsvandringar Värmland - Härjedalen

Värmland - 51-100

Register till kyrkböcker från värmland - Gillberga

Arkivatlas

Bouppteckningar 1744-1859

Register till Kila socken

Värmlands arkiv 1970-2000

Dalsländsk ortregister

Upptecknat 2005

Upptecknat 1996

Bygdegårdar 2008

Förteckning över mikrofilmer, domböcker i Värmlands län

Släkthistorisk forum 1982-1987

Släkthistorisk forum 1988-1892

Släkthistorisk forum 1893-1897

Släkthistorisk forum 1898-2004

Släkthistorisk forum 2005-

Nytt från Värmlands Släktforskarföreing 1984-1990

Nytt från Värmlands Släktforskarföreing 1992-

Värmlandsnytt 1996-1997

Värmlandsnytt 1998-

Vallonättlingen 1986-2013

Systematisk katalog Tre lådor

Värmlands Släktforskarkatalog 1999

Register till Kila sockens vigde del 4

Register till Kila sockens föde, vigde döde.

Register till Kila sockens föde, vigde döde.

 

 Nedre hyllan till höger

 Avskrifter av kyrkböcker (F = födde, V= vigde och D= döde)

Botilsäter Fyra pärmar, F,V och D

Bro Fyra pärmar, F,V och D

Eskilsäter Två pärmar, F,V och D

Glava Två pärmar , D

Gunnarskog En pärm med normerad utskrift

Kila Sex pärmar, F,V och D

Millesvik En pärm, F,V och D

S:a Ny Två pärmar, F,V och D

Stavnäs En pärm med normerad utskrift

Svanskog En pärm med normerad utskrift

Tveta Två pärmar, F,V och D

Älgå En pärm med normerad utskrift

 Mikrokort,sockenvis

By 2 st. Mikrokort

Borgvik 3 st. Mikrokort

Bro 2 st. Mikrokort

Ed 3 st. Mikrokort

Eskilsäter 1 st. Mikrokort

Gillberga 3 st. Mikrokort

Grums 1 st. Mikrokort

Huggenäs 1 st. Mikrokort

Kila 2 st. Mikrokort

Långserud 2 st. Mikrokort

Millesvik 1 st. Mikrokort

Svanskog 2 st. Mikrokort

Sillerud 1 st. Mikrokort

Stavnäs 2 st. Mikrokort

Säffle 1 st. Mikrokort

S.a Ny 1 st. Mikrokort

Tveta 2 st. Mikrokort

Åmål 1 st. Mikrokort

Ölserud 1 st. Mikrokort 1 st. Mikrokort

Edsleskog-Laxarby-Ånimskog Mikrokort

 Boupteckningskatalog Gillberga och Näs härad

Mikrokortkatalog

Domböcker Göta Hovrätt. Del I och II

Förteckning

 

Hyllbänk höger sida.

 Fyra kortläsare

Topografiska kartor Säffle kommun

Ekonomiska kartor Gamla 1883-1895 Säffle kommun

Geologiska kartan

Mikrokort Släktböcker

Mikrokort Mo socken Älvsborgs län

Mikrokort Generalmönstgerrullor m. fler militära register

  

Hyllor vänster sida

 Övre hyllan

Tidskrifter

Angeläget

Disketter

Diskulogen

Diverse

GF-aktuellt

Glimten

PLF-nytt

Släktcirkeln

Värmlands

Släktforska !

Släktforska ! Nyare versioner

Släktforska !

Förteckning över kyrkoarkivalier I

Förteckning över kyrkoarkivalier II

Klipp om Info

Läsövningar gammal skrift

Bruksanvisningar till läsapparater

Blanketter för lån av mikrokort

Användarhandledning

Svenska adelelns ättar tavlor band 1 - 11

Svenska Antavlor 1-10 .Röda, Gula, >Gröna, Blå och Grå

Svenska Adelskatalogen

Svensk Adelskalender

Sveriges Riddarskap och adelskalender 1989

Sveriges Riddarskap och adelskalender 1998

Handelslexikon Band 1 - 4.

  

Hylla vänster nedre

 Rullfilm sockenvis

Botilsäter 8 filmer

Eskilsäter 8 filmer

Huggenäs 6 filmer

Millesvik 6 filmer

S:a Ny 6 filmer

Ölserud 7 filmer

 Sveriges Dödebok Programskiva 1901 -2009

 Mikrokort Värmland

Katalog över mikrokort

Domstolsarkiv Nr. 1

Kyrkoarkiv

Katalog över mikrokort 1- 4

 Kort över Militaria

 SVAR-katalog

Allmän del

 Emigrantlistor församlingsvis

sorterade efter

efternamn

militära handlinar

biljettnummer

 Handskrifter med kulturhistoria

Värmlands ortsregister

Släktforskning och krigsarkivet

Utländskt ursprung

Sveriges församlingar genom tiderna

Svensk kyrkobokföring

 Svenska Släktkalendern 1974

Svenska Släktkalendern 1976

Svenska Släktkalendern 1978

Svenska Släktkalendern 1980

Svenska Släktkalendern 1992

Svenska Släktkalendern 2000

 Läsebok för släktforskare

Svenska sjukdomsnamn

Förteckning över mikrofilmer i Värmlands län.

 Mantalsskriving i Sverige före 1860

Släktforskarens uppslagsbok

Där får du en bit av Sveriges historia

Kyrkobränder i Sverige Rapp. 3/85

Geografiskt-Statistiskt handelslexikon Band 1 - 4

Släktutredningar anteckningar och samlingar 1990

 Svensk ortförteckning 1974

 Kommunernas släktträd

Bruksanvisning HPC

 Svensk ortnamnsförteckning 1974

 Teckn i Sveriges socknat och kommuner 1571-1997 ????

 Register för släkt och hembygdsforskare

  

Hylla 1 Vänster

 Rullfilm sockenvis Antal

 Bro 18

By 8

Säffle 1

Tveta 12

Svanskog 1

 Rullfilm ridningar och dyl. Årgångar Antal årgångar

 Säffle Posten 1894-1895 2

Säffle Tidningen 1894-2010 147

Oidentifierade rullfilmer ca 110 rullar

 2 datorer med tangetbord och skärmar

1 rullfilmsläsare

 Register bouppteckningar 1729-1859, Näs härad

Register bouppteckningar 1737-1859, Gillberga härad

 Förteckning över datbaser i datorerna

 Förteckning över mikrofilmer kyrkböcker

 Mer om SVAR

 Latin för släktforskare

 EB-nytt

 Namn på sxocknar,härader, städer och län

Förstehjelp for slejkteforskere, norsk skrift

 Atlas över rikets indelning

 Din historia ?????

 Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler

 Släkthistoriskt forum nr 1 2005

 Tusen svenska hamrar och järnbruk 1540- 1520 samt hundra bergmanshamrar

och femtio hamrar i Finland.

 Hembygdsgårdar i Säffle kommun

 Hus i Kila och Gillberga 2002

 Vallonättlingar nr 1 2011.

  

Inventerat 2013 08 19-20

 Karl Gustaf LindgrenRötters nybörjarkurs i släktforskning

Länkar

Säffles släktforskargrupp
Sverige Amerika Centret
Arkivcentrum Värmland
Värmlands Släktforskarförening
SVAR
Svenskt biografiskt handlexikon
Släktforskarlänkar

 

Sidan uppdaterad den 10 augusti 2017

Lämna synpunkt på sidan