Du är här: Herrgårdsgymnasiet / Elev / Studion

Studion

Välkommen!

Hos oss bokar Du själv tid för extra undervisning i svenska, matematik eller engelska eller för studieteknik och inlärningsstrategier. Det är utifrån Ditt eget önskemål som vi arbetar och Du har ett eget ansvar att fullgöra dina uppgifter. Kontakten tar Du som regel själv, men den kan även komman från handledare, undervisande lärare, förälder, åtgärdsbeslut eller Elevhälsoteam. Men i första hand är det alltså Du som elev som bjuder in Dig själv på mer tid.

Elevens starka sidor och behov
Vi stöttar och peppar eleven att nå sin gymnasieexamen och utgår från varje elevs behov och starka sidor. Vi intervjuar eleven vilket ger oss en bild av skolhistoria och eleven. 
   Vi vänder oss till elever i behov av särskilt stöd, som elever med Läs- och Skrivsvårigheter, elever med inlärningssvårigheter, elever med koncentrationssvårigheter, samt elever med andra funktionshinder. Vi erbjuder mer tid för kurserna, mer tid vid prov, muntliga prov, skrivhjälp, förmedlar CD-skivor till läromedel. Vi informerar undervisande lärare beträffande elevens svårigheter och starka sidor. Vid behov gör Specialpedagogen läs- och skrivutredningar.

Information
Det är viktigt att vi tidigt får information om tidigare gjorda utredningar som kan få pedagogiska konsekvenser. Detta ger all personal som jobbar med eleven bättre förutsättningar att möta elevens behov. Avtal ska skrivas på av förälder som då anger vilka som får ta del av innehållet i utredningen. När så behövs kan vi utarbeta åtgärdsprogram tillsammans med eleven.

Stödteam
Vi ingår i Herrgårdsgymnasiet Pedagogiska stödteam. Specialpedagogen fungerar som en länk mellan vårt team och Elevhälsoteamet, då hon representerar båda. 
   Vi deltar i överlämnandekonferenser på högstadieskolorna i Säffle samt kontaktar andra kommuners skolor för att få information av pedagogisk karaktär.   

Sidan uppdaterad den 3 september 2018

Lämna synpunkt på sidan