Du är här: Herrgårdsgymnasiet / Elev / Busskort/transport

Busskort

Det är varje hemkommun som ansvarar för utdelning av busskort till elever folkbokförda i sin kommun.

Det innebär att alla elever som är folkbokförda i Säffle Kommun ska hämta ut sitt busskort på Herrgårdsgymnasiet, även om du läser på annat gymnasium.

Detta gäller Värmlandskort och Västtrafikkort (både ”Åmålskort” och ”Kommun+”)

Rätt till busskort 18/19

Du som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel, kan få busskort som gäller alla skoldagar under terminen.

Du är berättigad till busskort till och med vårterminen det året du fyller 20 år.

Vilka elever som inte har rätt till Värmlandstrafiks busskort från höstterminen
De elever som under året blir 20 år, det vill säga är födda 1998. Dessa elever har istället rätt att söka Studiemedel, där bidragsdelen är 2816 kr per fyraveckorsperiod vid heltidsstudier. Dessa får/kan köpa eget busskort från Värmlandstrafik.

Elever som tilldelas ett inackorderingstillägg har ej rätt till busskort.

Utlämning av busskort inför läsårsstart
Är du folkbokförd i Säffle Kommun ska du hämta ditt kort på Herrgårdsgymnasiet. Även om du går på annan skola.

Det är viktigt att du tar med giltig legitimation när du hämtar ut ditt kort. Ska du hämta ut kortet åt någon annan ska både din och mottagarens legitimation visas.

Delad vårdnad/växelvis boende
Busskort lämnas inte för växelvis boende. Rättigheten till busskort utgår från den adress där eleven är folkbokförd. Är eleven folkbokförd hos den vårdnadshavare som bor på ett avstånd som ger rätt till busskort, tilldelas ett busskort. Är eleven folkbokförd hos den vårdnadshavare som bor på ett avstånd som inte ger rätt till busskort, tilldelas inte busskort.

Om du tappat bort busskortet
Om du tappar bort ditt busskort ska det anmälas via mejl till handläggare. alexandra.kilgren@saffle.se

Ange följande information:

- Namn (För- och efternamn)

- Adress

- Personnummer

- Skolans namn

Avgiften för borttappat busskort är 200 kr. Det faktureras.

Om ditt busskort blivit stulet
Om ditt busskort blivit stulet gäller samma tillvägagångssätt som vid borttappat busskort. För nytt busskort som utdelas utgår ingen avgift, under förutsättning att en kopia på polisanmälan lämnas in i kommunens kundtjänst.

Om du avbryter studierna
Om du avbryter studierna i förtid, flyttar till annan kommun eller byter till skola utanför Värmland, måste du senast dagen efter förändringen meddela detta till Herrgårdsgymnasiet expedition och snarast därefter lämna tillbaks busskortet.

Spara ditt kort
Tänk på att spara ditt kort under sommarlovet. Ditt kort gäller även en period i början av nästkommande läsår. Se datum ovan.

Skolkortens giltighet
Ditt skolkort gäller på alla Västtrafiks linjer inom ett visst område. Vissa skolkort gäller även för resor med SJ, Tågab, NSB och Swebus. För att skolkortet skall vara giltigt på tåg måste du ha ett kvitto som visar giltighetstiden tillsammans med ditt skolkort. Kvittot kan du få i någon av Västtrafiks butiker, försäljningsombud eller av en förare på någon av Västtrafiks bussar. Förvara kvittot tillsammans med skolkortet.

Under vilka tider på dygnet och vilka dagar gäller ditt kort?

Värmlandstrafikkort:
Gymnasieladdningen gäller hela dygnet.
Den gäller på höstlov, sportlov och påsklov men inte på jullovet och inte på sommarlovet.

Västtrafik:
Ditt kort gäller 04:00-19:00
Gäller alla helgfria måndagar-fredagar 
Den gäller på höstlov, sportlov och påsklov men inte på jullovet och inte på sommarlovet.

 

Sidan uppdaterad den 5 mars 2019

Lämna synpunkt på sidan