Studie- och yrkesvägledare

Vilken framtid drömmer du om?

Du kanske redan nu vet vad du vill jobba med i framtiden? Eller är osäker på framtida studievägar? Studie- och yrkesvägledaren kan vägleda dig i frågor som rör vilken utbildning du ska välja, framtida yrkesval och vad som krävs för att komma dit.

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap och insikt för att själv kunna sätta upp mål och fatta väl underbyggda beslut för din framtid.

Det är studie- och yrkesvägledarens uppdrag att stödja dig i dina val genom vägledningen med syftet att öka din självinsikt inför framtida studie- och yrkesval. 

Vägledningsprocessen kan beskrivas i tre steg:

  • Vad vill jag?
  • Vad finns det för alternativ?
  • Hur kommer jag dit?

Kom ihåg att det är din framtid och dina val det handlar om så tveka inte att vända dig till en studie- och yrkesvägledare när du har frågor kring studier och yrken. 

Informationsmaterial om yrken, utbildningar och ansökningsblanketter finns att hämta hos Studie-och yrkesvägledaren.

Sidan uppdaterad den 28 augusti 2017

Lämna synpunkt på sidan