Du är här: Herrgårdsgymnasiet / Elev / Elevhälsoteam

Elevhälsoteam

 
Elevhälsoteamet erbjuder förebyggande och vägledande stöd till enskilda elever, stöd till personal i frågor som rör elev samt kontakt med elevens anhöriga vid behov.

För att skapa förutsättningar för framgångsrika studier verkar Elevhälsoteamet i samarbete med skolledning, mentorer och övrig berörd personal för en helhetssyn på eleven och elevens studiesituation.

I Elevhälsoteamet ingår specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare (syv).

Elevhälsoarbetet leds av skolledningen och bedrivs som ett lagarbete kring eleven.

Elevhälsoteamet skall tillsammans med skolledning erbjuda akut krishantering och stöd vid problem angående mobbning, droger, våld och rasism.
Anna-Stina Karlsson
Kurator
0533-68 19 29 / 073-065 13 93
anna-stina.karlsson@saffle.se
   Birgitta Hägg
Speciallärare 
0533-68 19 37
birgitta.hagg@saffle.se

Annika Örtqvist
Specialpedagog
0533-681938
annika.ortqvist@saffle.se


Catharina Gustafsson
Skolsköterska.                 
0533-68 19 16   
catharina.gustafsson2@saffle.se

Marita Nordahl
Studie- och yrkesvägledare
0533-68 36 48
marita.nordahl@saffle.se

Sidan uppdaterad den 9 november 2018

Lämna synpunkt på sidan