Du är här: Herrgårdsgymnasiet / Nyhetslista Herrgårdsgymnasiet / Säffle i topp i gymnasieskolan

Säffle i topp i gymnasieskolan

Säffle är den kommun i landet vars gymnasieelever presterar bäst utifrån sina förutsättningar. Det sett till hur många som tar examen inom tre år, enligt siffror från Sveriges kommuner och Landsting, SKL.

I en ny rapport har SKL granskat landets kommunala gymnasieskolor ur olika perspektiv.

I jämförelsen har man tagit hänsyn till elevernas socioekonomiska förutsättningar. Man har utgått från kön, föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå och familjens behov av ekonomiskt bistånd.

Säffle är den kommun i hela landet vars elever presterar bäst utifrån sin socioekonomiska bakgrund sett till andelen elever som tar examen inom tre år.

Jenny Evestam (C) är förste vice ordförande i barn och utbildningsnämnden i Säffle kommun.

– Vi jobbar för att alla elever ska komma igenom utbildningen på tre år, men det är trevligt att vi gör ett bra jobb, säger hon.

Med andra ord kan man säga att Säffle är den kommun som bäst kompenserat för elevernas socioekonomiska förutsättningar. 19 procentenheter fler elever än förväntat uppnådde examen inom tre år.

– Det är ett medvetet arbete man har gjort. Vi ska ge våra elever de förutsättningar de behöver, säger Jenny Evestam (C).

Karin Hedin är utredare på SKL och menar att flera av de kommuner som visar positiva resultat generellt är mindre skolor med ett litet elevunderlag. Dessutom är det skolor utanför storstäderna som uppvisar ett mer positivt resultat än förväntat.

– Man kan spekulera i att det på landsbygden är mindre kommuner med ett mindre elevunderlag och därför kan värdena lätt bli extrema beroende på hur det ser ut just det året, säger hon.

Att rapporten tar hänsyn till elevernas bakgrundsfaktorer ger en mer rättvis jämförelse mellan kommunala gymnasieskolor.

Tillsammans förklarar elevernas socioekonomiska förutsättningar 45 procent av deras studieresultat.

– Analysmetoden tar fram rättvisa värden för jämförelse mellan kommunerna, sedan är det kommunerna själva som får dra slutsatser, säger Karin Hedin på SKL.

På SKL har man även jämfört kommunala gymnasieskolors faktiska betygsnivåer i relation till de förväntade. Där gör eleverna i Arvika bra ifrån sig.

Arvika hamnar på en sjunde plats i hela landet vad gäller det faktiska betygssnittet jämfört med det förväntade.

Filipstad hamnar i bottenskiktet sett till hela landet. Där presterar eleverna under det förväntade resultatet sett till deras förutsättningar.

//Artikel Värmlands Folkblad, 2015-11-23

den 23 november 2015 14:31 Nyhetsarkiv

Sidan uppdaterad den 5 maj 2017

Lämna synpunkt på sidan