Du är här: Herrgårdsgymnasiet / Våra program / Vård- och omsorgsprogrammet / Mer om Vård- och omsorgsprogrammet

Mer om Vård- och omsorgsprogrammet


Vill du lära dig hur vi människor fungerar
och hur du tar hand om och hjälper
människor i olika situationer?
Efter avslutad utbildning har du yrkes-
kompetens för att arbeta inom hälso-
och sjukvård, äldreomsorg och
handikappomsorg.

Vård- och omsorgsprogrammet vid Herrgårdsgymnasiet är kvalitetssäkrat som Vård- och omsorgscollege.

Här kan Du läsa vad Säffle Åmål Annonstidning skrev om Vård- och omsorgscollege:

Länk till VOC:s nationella hemsida

 Länk till VOC regionala hemsida

Särskilt viktigt är att du får ökade kunskaper om hur människor kan reagera då
de är sjuka eller hamnar i en svår situation. Du ska kunna se vårdtagarens
hela livssituation och förstå hur det är att vara beroende av andra.
Inom vård och omsorg utgår arbetet från en människosyn som betonar
människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen ger dig en bred bas att stå på, antingen du väljer att läsa
vidare eller börja arbeta direkt efter gymnasiet.


Vi arbetar på olika sätt på Vård- och omsorgsprogrammet. Ibland arbetar ni själva i grupp med olika teman, som interageras med VOC -dagen (en dag i verksamheten).    
Vi varierar detta med lärarledda lektioner, vi gör studiebesök och vi bjuder in föreläsare, vi ser på film och vi övar i metodrummet, t.ex. bäddning, matning , provtagning mm.

En dag i veckan, utöver den ordinarie APL (arbetsförlagt lärande) på 16 veckor kommer Du att vara ute inom äldreboende första året, andra året inom hemsjukvård och tredje året inom sjukvård eller funktionshinder. Under dessa dagar arbetar Du med teman  som kopplas till verksamheten.

Sidan uppdaterad den 22 januari 2015

Lämna synpunkt på sidan