Möjligheter

Tänkbara yrken
• Akutsjukvård
• Hemsjukvård
• Personlig assistens
• Psykiatri
• Funktionsnedsättning
• Barnsjukvård
• Äldreboende
• Hemtjänst

Vidareutbildningar
• Sjuksköterska
• Polis
• Brandman
• Sjukgymnast
• Socionom
• Friskvårdskonsulent
• Dietist
• Kriminalvårdare

När du går VO har du mycket goda möjligheter att få arbete efter avslutad utbildning.

 Utbildningen:

 • ger dig yrkeskompetens för att arbeta inom
  hälso- och sjukvård, äldreomsorg och handikappomsorg.

 • leder till en certifiering inom Vård- och
    omsorgscollege som innebär:
  - hög kvalitet på utbildningen
  - ökat samarbete mellan arbetslivet och skolan
  - en dag i veckan ute på en arbetsplats,
    där teori och praktik kopplas samman
  - ökad anställningsbarhet


 • ger dig:
  - redskap för att kunna se människors
    hela livssituation
  - ökade kunskaper om och förståelse för hur människor kan reagera
    vid sjukdom eller i en svår situation
  - redskap för att kunna hjälpa människor att
    på bästa sätt hjälpa sig själva
  - förståelse för människor från andra kulturer och traditioner
  - en anställningsbarhet inom ett brett verksamhetsfält i kommun och landsting som t.ex. inom äldreomsorgen

 • förberedd för vidare studier på högskola och universitet.

Sidan uppdaterad den 22 januari 2015

Lämna synpunkt på sidan