Möjligheter

SA-programmet är ett program som ger mycket bred behörighet för vidare studier på högskola eller universitet. Programmet ger djupa teoretiska kunskaper.

Det finns många tänkbara vidareutbildningar och framtida yrkesval:

 • Lärare
 • Samhällsvetare
 • Polis
 • Ekonom
 • Reseledare
 • Psykolog
 • Journalist
 • Militär
 • Domare
 • Kriminolog
 • Socionom
 • Statistiker
 • Bibliotekarie
 • Arkivarie
 • Tolk
 • Ambassadör
 • Arkeolog
 • Jurist
 • Sidan uppdaterad den 21 april 2015

  Lämna synpunkt på sidan