Möjligheter

NA-programmet är det program som ger den bredaste behörigheten för vidare studier på högskola eller universitet. Programmet ger djupa teoretiska kunskaper och man får testa mycket i praktiken.

Det finns många tänkbara vidareutbildningar och framtida yrkesval:
Civilingenjör
- Kemist
- Läkare
- Veterinär
- Agronom
- Miljövetare
- Mikrobiolog
- Ekolog
- Fysiker
- Marinbiolog
- Meteorolog
- Jägmästare

Sidan uppdaterad den 12 november 2014

Lämna synpunkt på sidan