Du är här: Herrgårdsgymnasiet / Våra program / Introduktionsprogrammen / Ett reportage om IM

Ett reportage om IM

Det är måndag förmiddag. Utanför står regnet som sig bör under oktober som spön i backen. I korridoren som sträcker ut sig framför skolledning och administration så löper på höger hand vad som börjat kallas ”IM-korridoren” nästan hela vägen ner till väggen. Vi börjar gå framåt. På motsatt sida huserar Vård- och omsorgscollege, arbetsrum för lärare och lektionssalar. Men de dörrar vi söker ligger alltså på höger sida, och karakteristiskt nog står de öppna, liksom välkomnande oss in till Introduktionsprogrammen.

Innanför dessa dörrar finner vi soffor och fåtöljer och vid ett antal runda bord sitter för närvarande ett tiotal elever och jobbar med olika saker. IM nyttjar två större rum och ett mindre, tyst arbetsrum. Därefter kommer Språk- och Mattestudions lokal och längre ner i korridoren ligger Språkintroduktionens klassrum. IM:s och Studions rum länkas dels samman av dörrar, men också av ett gott samarbete och en öppenhet för elever att vistas och få hjälp på många ställen. Man finner IM-elever inne hos Birgitta H och Britt R i Studion och elever från Studion som får hjälp inne på IM. IM delar exempelvis med sig av lokalerna till den stora mattegrupp som fortsätter läsa upp ettans matematik i tvåan. Sammanlagt rör det sig om ca. hundra elever som är inskrivna och som nyttjar lokalerna från måndag till fredag.

IM består av fem stycken inriktningar och man kan läsa alla dessa på Herrgårn. Individuellt alternativ är den mest flexibla inriktningen, med individuella lösningar tydligt formulerade i varje elevs egen studieplan. Detta är den största inriktningen på Herrgårn. Preaparandutbildningen ger eleven max ett år att bli färdig med det lilla hon har kvar sedan nian. Det Programinriktade individuella valet betyder att eleven går som PRIV:are och läser ett yrkesprogram samtidigt som hon läser upp betygen. Yrkesintroduktion fokuserar mer på att ge en praktiskt inriktad väg till arbete eller yrkesprogram, och Språkintroduktionen innebär slutligen svenska för invandrare.

Ingbritt S och Sara A berättar att de individuella studieplanerna möjliggör det arbetssätt man nyttjar här i korridoren. Utifrån studieplanen väljer eleven dag för dag vad denne ska arbeta med, och det är eleven som kommer till läraren med frågor eller för att lämna in ett färdigt arbete, vilket sedan också noteras i en särskild skrivbok. ”Vi tjatar inte” som Ingbritt uttrycker det. Det förekommer egentligen inte några lektioner, utan det är upp till var och en att lägga upp tiden på bästa sätt. Det som finns är start och stopptid samt lunch. Fredagar saknar till och med det, så eleverna har möjligheten att arbeta hemifrån om de visar upp resultat efter helgen. Det är studier på eget ansvar, fortsätter Ingbritt och Sara fyller i med att det också tränar studietekniken.

Skönt nersjunken i en fåtölj sitter Matilda H och arbetar med ett gäng frågeställningar kring att flytta hemifrån. Hon säger att upplägget man använder på IM fungerar bra, för man får göra saker i sin egen takt. Schemat startar vid halv nio, och först brukar hon ta det lite lugnt, men sedan väljer hon och börjar arbeta med uppgiften för dagen. Hon koncentrerar sig, som de flesta gör, på en uppgift i taget och vanligen slutför hon också den under dagen. Vissa väljer annars att börja på ett par saker och lägger upp dagen med att arbeta med dessa vid olika tillfällen, som vid ett vanligt schema.

Att jobba här i korridoren är väldigt stimulerande och roligt berättar Ingbritt och Sara. ”Vi skrattar väldigt mycket”, säger Ingbritt, och eleverna anges naturligtvis som en stor källa till glädjen. Vad gäller de halvnya lokalerna så vittnar de om en avslappnad och tillåtande atmosfär för eleverna. Men något lärarna saknar är egna arbetsrum och utrymme där man kan sitta och prata pedagogik. Sedan ser de gärna att de blir fulltaliga igen så de lättare kan hinna med samlingar och att riktigt kunna lära känna eleverna. 

I det minsta av IM:s rum, kallat Rabatten pga. väggmålningarna, sitter Adam H tillsammans med två kamrater. Rabatten används i första hand av de mest självgående eleverna som vill ha det tyst och lugnt omkring sig. Adam läser Individuellt alternativ medan de övriga två ingår i mattegruppen. Adam berättar att han sitter i Rabatten just för lugnet och att han vill bli färdig fort, och då uppskattar han den studiero detta ger. De frivilliga fredagarna förlägger han också hit till skolan. Han får hela tiden den hjälp han behöver och trivs mycket bra, men det är tydligt att han snabbt vill beta av sin studieplan och gå vidare med sina studier.

Språk- och Mattestudion, eller kort och gott Studion, har alltid dörrarna öppna för alla elever på skolan. ”En fristad med lugn miljö” som Birgitta H uttrycker det. Med färgsprakande väggar bland datorer, bokhyllor och rundade bord är det också just det som möter en när man kliver in. Studion tillhör däremot inte IM även om Birgitta sitter med i samma arbetslag. IM är ett program och Studion är till för alla, men vi samarbetar bra, och hela korridoren kan ses som en stödverksamhet, menar hon. Som exempel på det kan man nämna att Svenska som andraspråksundervisningen ganska snart flyttade in i Studions lokal.

Något längre bort i korridoren ligger Språkintroduktionens, tidigare IVIK:s, rum. Utrymmet upptas av enskilda arbetsplatser i form av rundade bord och, för dagen, ett stort långbord i mitten. Placeringen av möbler anpassas annars efter lektionsinnehållet och ändras således. Cecilia R B berättar att det här är den roligaste och mest givande grupp man kan arbeta med, när eleverna känner sig sedda. De stora ämnena är Svenska och Matte, men eleverna har också Samhällskunskap, Bild och Idrott. Cecilia sitter med i IM:s arbetslag, och vissa elever har också rört sig emellan Språkintroduktionen och övriga IM.

Det man tar med sig när man lämnar ”IM-korridoren” är just detta hur elever rör sig mellan de olika delarna, hur dörrarna står öppna och påvisar ett mått av gränslöshet. Man tar också med sig en känsla av den stämning som råder i korridoren. Det är lite symptomatiskt, att det som Cecilia saknar med Språkintroduktionens enskilda arbetsplatser, är sköna fåtöljer som på övriga IM.

 

Text: Stefan Lennemyr

Foto: Tobbe Jonsson

Sidan uppdaterad den 15 november 2012

Lämna synpunkt på sidan