Inriktning: Transport

Alla elever, lärare och fordon på Transport

Du som väljer inriktning Transportteknik har efter utbildningen möjlighet att söka
olika arbeten inom:

Transport leder till ett yrke vid ratten

 • Åkeriföretag

 • Godsterminaler

 • Grossistföretag

 • Hamnar

 • Entreprenadföretag

Du får lära Dig:

Att hantera:

 • Gods
 • Grus- och schaktmassor   
 • Farligt gods

Att köra:

 • Personbil
 • Tung lastbil med släp
 • Truck/Hjullastare
 • Fordonsmonterad kran

Sök Fordons- och transportprogrammet

Sidan uppdaterad den 18 september 2018

Lämna synpunkt på sidan