Du är här: Herrgårdsgymnasiet / Våra program / Gymnasiesärskola / Ett reportage på gymnasiesärskolan

En flytt mot framtiden


Ett reportage på gymnasiesärskolan

Våren öppnar sina armar mot lärare och elever. Folk står mot husväggarna och bara njuter av solens värme; fönster och dörrar öppnas. På fordonsprogrammets grusplaner står bilar och väntar på omvårdnad. Elever avslutar frukosten och portarna till gymnasiesärskolans nya lokaler slås upp på vid gavel.

Vid fikabordet umgås man, chillar och avhandlar allehanda saker, och då behöver det naturligtvis inte bara ha med skolan göra. Med en kopp kaffe i näven och brödsmulor på bordet kan man exempelvis fantisera om hur man vill ha fler elever till programmet: ”Vi behöver allt lite fruntimmer här” som en elev närmare bestämt utrycker det.

Eleverna på gymnasiesärskolan går i två grupper om fem killar i varje. Sedan vårterminens början har dessa grupper bott in sig i övriga fordonsprogrammets lokaler och nu börjar flytten sätta sig. Det kommer visserligen säkert att ta en termin eller så innan alla känner sig helt hemma i de nya lokalerna och att allt blir som man vill ha det, men det finns fina fördelar med flytten. Det är viktigt för både lärare och elever att naturligt känna att man är en del av skolan, vilket man ju gör när man samsas i samma lokaler. Eleverna har mycket kompisar i de andra fordonsklasserna och i de andra programmen på skolan, så den blandningen fungerar fint.

Nedre plan i Fordons byggnad har till viss dels gjorts om och där finns elevernas hemrum. Den mindre verkstaden som ligger här tillhör hemrummet, men oftast använder man en av de stora verkstäderna på entréplan. Tidigare hade man konstant tillgång till verkstad, men nu delar man verkstad på samma vis som övriga fordonselever, där klasserna har tillgång en halv vecka i taget. Detta är naturligtvis en omställning och ställer till det lite med kundbilar och liknande jobb.

Andra nyheter är att de nuvarande ettorna läser det nya nationella programmet Fordonsvård och godshantering. Denna utbildning är bredare än vad den tidigare fordonsutbildningen var både i karaktärsämnena och de särgymnasiegemensamma ämnena och som på andra yrkesprogram läser man dessa i sjok. På fyra år får eleverna 22 veckors praktik och man får också körkortsundervisning, vilket naturligtvis är populärt. Förutom körkortet har Herrgårn satsat på kurser i däckhantering, då man har ganska goda möjligheter att få jobb på däckverkstäder efter avslutad utbildning.  

Herrgårn var tidigt ute med att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och LSS (Lagen om stöd och service) hade ett möte med eleverna och lärarna i trean och fyran, och detta har även Skolverket nu tagit fasta på. Under ett sådant möte läggs planerna upp för hur framtiden ser ut efter avslutat utbildning - om det blir jobb direkt eller kanske Daglig verksamhet; om man får ett boende och kan flytta hemifrån. Det är en trygghet för de unga vuxna och en bra start på resten av livet.

En bra start på åtminstone resten av dagen är också en kopp kaffe i näven, brödsmulor på bordet och tanken att ”Vi behöver allt lite fruntimmer här”.

 

Text: Stefan Lennemyr

Foto: Tobbe Jonsson

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 6XMM

Sidan uppdaterad den 28 mars 2017

Lämna synpunkt på sidan