Inriktning: Måleri

Målare utför många olika sorters måleritekniker vid nyproduktion, reparation och underhåll i samband med in- och utvändiga måleriarbeten.

Målaren arbetar med målning av snickerier, dekorativ målning och
färgsättning samt sätter upp tapeter och textilväv.

När du som målare arbetar med färg och tapeter ser du förändringen växa
fram under arbetets gång och det du producerar syns väl och det kommer
till glädje för många medmänniskor. 

Målaryrket är ett hantverksyrke som är fritt,
rörligt och variationsrikt; ett yrke som sätter färg på din tillvaro,
både i Sverige och i andra länder.

Målaryrket är ett hantverksyrke med tradition ända bak till 1400 - 1500-talets arbete på främst kyrkor och slott. I Sverige blev hantverksmåleriet utnämnd till det egna yrket ”Målare” år 1622.

Stora delar av det material och de tekniker som målaren jobbar med utvecklas ständigt. Trender inom inredning och måleri ställer höga krav på att målaren hela tiden måste följa med i utvecklingen av nya hjälpmedel, tekniker, material samt nya färger. I dagens samhälle läggs stor vikt på miljön och måleriprodukterna formas och tillverkas efter rådande miljönormer som ställs på företagen, vilket medför att nästan alla färger med lösningsmedel fasas ut och ersätts med vattenlösliga färger. Detta betyder inte bara att det blir skonsammare för målaren utan också att miljökraven nås.

Sök Bygg- och anläggningsprogrammet

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 7NZM

Sidan uppdaterad den 3 maj 2017

Lämna synpunkt på sidan