Inriktning: Husbyggnad

Herrgårdsgymnasiets Husbyggnadsinriktning har under många år arbetat upp ett stort och brett samarbete med byggföretagen i vårt upptagningsområde, vilket har gett våra elever en stor möjlighet till en anställning efter sina avslutande studier.

Under din tid på skolan så ligger mycket tid på det praktiska arbetet. Under en skolvecka i årskurs 2 så är du ute 3 dagar på APL (arbetsplatsförlagt lärande) vilket innebär att man jobbar med sitt karaktärsämne (husbyggnad) på ett företag. Under veckans övriga 2 dagar så läser du kärnämnen på skolan. Under läsår 3 så är du ute 6 hela veckor på hösten och 6 veckor på våren. Övriga veckor så läser du kärnämnen och fördjupar sig inom byggyrket. Inom byggprogrammet så ser vi en stor fördel med att komplettera sin byggutbildning med att läsa extra kärnämneskurser.


Byggbranschen är full av möjligheter och med olika yrkesutgångar och vill du sätta dig in mera i byggbranschens olika yrken rekommenderar vi er följande länkar: www.byggare.com, www.youcreate.se.

Sök Bygg- och anläggningsprogrammet

Sidan uppdaterad den 3 maj 2017

Lämna synpunkt på sidan