Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Vatten och avlopp / Vatten

Vattenanläggningar i Säffle kommun

Vattenledning Säffle vattenverk


Vattenverket i Säffle har tre allmänna dricksvattenanläggningar.
Det största finns i Säffle tätort och förser Säffle inklusive Värmlandsbro med renat Vänervatten, där omkring 10 000 personer är anslutna.

Det andra finns i Svaneholm, där cirka 600 personer försörjs med infiltrerat grundvatten.

I Värmland Nysäters tätort finns det tredje vattenverket, där grundvatten pumpas ut till ca 200 personer.


Dricksvattentank

Exempel på dricksvattentank.

När ni ser Vattenverkets tankvagn i er närhet så innebär det att vattenleveransen på något sätt är störd.
Störningen kan antingen vara i form av uteblivet eller missfärgat vatten och anledningen är oftast en akut läcka. Vagnen visar att vi känner till problemet och har börjat med felsökning/lagning.
Under tiden har ni möjlighet att hämta rent vatten från tankvagnen.

För upplysning:
Kundtjänst Teknik och fritid: 0533 – 68 17 50.


Kontroll av dricksvatten

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför ställer Livsmedelverket höga krav på kvalitén. Ett omfattande  fastställt kontrollprogram på vattenverken ser till att vattnet uppfyller Livsmedelsverkets krav. Proverna analyseras som driftkontroller vid eget laboratorium samt skickas till externt livsmedelslaboratorium.

Sidan uppdaterad den 14 maj 2018

Lämna synpunkt på sidan