Taxa för vatten och avlopp

 

Brukningstaxa - Villaägare

Beräkna din brukningsavgift för vatten och avlopp med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

VA-taxa brukningsavgift

 

Beräkningsformel:

Grundavgift för respektive mätarstorlek + en st lägenhetsavg. + beräknad kubikmeter *rörlig avg. kr/m= årlig kostnad för vatten och avlopp

I detta exempel har vi räknat med 150 m3  i vatten- och avloppsförbrukning.


1 244 + 1 244 + 150 * 16,00 = 6 109  kr/år

Priserna är exklusive moms

 

Taxa 2 och 5

Flerbostadshus och industri - kontakta VA-verket.

 

Anläggningstaxa - Nybyggare

Beräkna din anläggningsavgift för vatten och avlopp med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

VA-taxa anläggningsavgift

Anläggningsavgifter tas ut om en anslutning till VA-verkets ledningsnät ska göras vid en ny- eller tillbyggnad av en fastighet.

I anläggningsavgifterna ingår servisavgifter för anslutningen till de olika näten, en fast fastighetsavgift, en summa beroende på tomtens storlek och en avgift per lägenhet.

 

Exempel på anläggningsavgift för enskild villa:

 

Beräkningsformel:

En grundavgift + lägenhetsavgift+ tomt yta * kr/m2

I detta exempel har vi räknat att tomtens yta är 4000 m2

 
72 456 + 5 786 + 4000 *7,01 = 106 282  kr 

Priserna är exklusive moms

För exakt uppgift för din tomtanslutning kontakta VA-verket.

 

Speciella villkor vid etablering av kommunala tomter. Maxtaxa för anläggningsavgift samt tomtpris finns.
Kontakta Pär Lindström på kommunledningskontortet, tfn 0533 - 68 17 03

Sidan uppdaterad den 5 november 2019

Lämna synpunkt på sidan