VA-taxor

 

Brukningstaxa - Villaägare

Beräkna din brukningsavgift för vatten och avlopp med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

VA-taxa brukningsavgift

 

Beräkningsformel:

Grundavgift för respektive mätarstorlek + en st lägenhetsavg. + beräknad kubikmeter *rörlig avg. kr/m3 = årlig kostnad för vatten och avlopp

I detta exempel har vi räknat med 150 m3  i vatten- och avloppsförbrukning.


1555 + 1555 + 150 * 19,99 = 6 109  kr/år

Pris inklusive moms

 

Taxa 2 och 5

Flerbostadshus och industri - kontakta VA-verket.

 

Anläggningstaxa - Nybyggare

Beräkna din anläggningsavgift för vatten och avlopp med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

VA-taxa anläggningsavgift

Anläggningsavgifter tas ut om en anslutning till VA-verkets ledningsnät ska göras vid en ny- eller tillbyggnad av en fastighet.

I anläggningsavgifterna ingår servisavgifter för anslutningen till de olika näten, en fast fastighetsavgift, en summa beroende på tomtens storlek och en avgift per lägenhet.

 

Exempel på anläggningsavgift för enskild villa:

 

Beräkningsformel:

En grundavgift + lägenhetsavgift+ tomt yta * kr/m2

I detta exempel har vi räknat att tomtens yta är 4000 m2

 
68 745 + 5 490 + 4000 * 6,65 = 100 875 kr (Obs moms tillkommer)

För exakt uppgift för din tomtanslutning kontakta VA-verket.

 

Speciella villkor vid etablering av kommunala tomter. Maxtaxa för anläggningsavgift samt tomtpris finns.
Kontakta Björn Widéll på kommunledningskontortet, tfn 0533 - 68 17 03

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2017

Lämna synpunkt på sidan