Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Vatten och avlopp / Avlopp / Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar

För att anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett (WC) eller för att ansluta WC till en befintlig anläggning, som tidigare bara belastats med vatten från bad, disk och dusch (BDT), krävs tillstånd från kommunens miljö- och byggnadsnämnd. För prövning/handläggning tas avgift ut i enlighet med den i kommunfullmäktige beslutade taxan för prövningar enligt miljöbalken. För aktuell uppgift om avgift se Taxa för avlopp under rubriken Länkar och information i menyn till höger.

Att inrätta en avloppsanläggning för enbart BDT (inget WC-vatten) är anmälningspliktigt, med undantag för de planlagda fritidsområdena Mässvik, Gårdsvik, Hjälleskate, Torstenstorp och Säter (Eskilsäter) där tillstånd ändå krävs för detta.

För att komplettera eller renovera en befintlig avloppsanläggning (med ansluten WC) med en ny rening krävs tillstånd. Att komplettera eller renovera en BDT-anläggning (utan ansluten WC) är anmälningspliktigt.

En ändring av en avloppsanläggning som gör att avloppsvattnets sammansättning eller mängd (mer eller mindre) väsentligt kan förändras (t.ex. uppstart av caféverksamhet, tvätteri eller liknande) är anmälningspliktigt.

Kom ihåg att man alltid måste ha ett skriftligt tillstånd eller godkännande i handen innan man påbörjar arbetet med en avloppsanläggning. Provgrop får dock grävas innan ansökan/anmälan lämnas in. Provgrop behöver i regel grävas för att få fram underlag till val av efterföljande rening (om reningen ska vara markbaserad).

Direkt efter att arbetet är utfört ska en entreprenörsrapport tillsammans med anvisade foton lämnas in till miljö och bygg. En blankett för entreprenörsrapport fås tillsammans med tillståndet/godkännandet och ska fyllas i av gräventreprenören vid anordnandet. Mer information om entreprenörsrapport finns att läsa i informationen på sid 7 i ansöknings-/anmälningsblanketten gällande små avloppsanläggningar.

På sid 6-7 i ansökningsblanketten finns mer information gällande små avloppsanläggningar och på sid 5 finns information om vad som behöver eller kan behöva bifogas ansökan för att den ska bli komplett. Du hittar blanketten genom att klicka på länken E-tjänster och blanketter i menyn till höger. Blanketten heter Avloppsanläggning ansökan/anmälan.

Under rubriken Länkar och information i menyn till höger kan du hitta mer information som kan hjälpa dig vid planeringen av din nya avloppsanläggning. Du är också välkommen att kontakta inspektörerna som arbetar med avloppsärenden. Kontaktuppgifter finner du under rubriken Kontakt i menyn till höger.

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2019

Lämna synpunkt på sidan