Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Avfallshantering och återvinning / Farligt avfall och grovavfall

Farligt avfall och grovavfall


Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som inte skall slängas i soppåsen eller spolas ner i avloppet. Exempel på denna typ av avfall är färg, lim, läkemedel, batterier, oljerester och lågenergilampor.

Ditt farliga avfall kan du lämna på Östby Miljöstation. Det är viktigt att resterna lämnas i sin originalförpackning så att avfallet kan sorteras av personalen på rätt sätt. 

Grovsortera:
Underlätta för dig själv genom att grovsortera avfallet redan vid lastning. Med hjälp av sorteringsguiden ser du vad som kan lämnas. Kontakta personalen om det finns frågor.

Asbest:
Asbest är sedan länge förbjudet men förekommer framför allt i äldre byggnader som värmeisolerande material, i takbeklädnad, i golvmaterial etc. Allt asbestinnehållande material som lämnas på Östby ska vara inplastat. Tag kontakt med personalen för anvisning om var materialet ska läggas. En avgift tas ut av dig som avfallslämnare för att täcka transport och behandlingskostnad. 

Vår arbetsplats och er säkerhet:
Under sommarhalvåret har vi många besökare på Östby och det kan tidvis bli trångt på området. Tunga maskiner används för att flytta och packa materialet i containrarna. 
Vi ber er därför vara uppmärksamma på detta och underlätta för personalen i deras arbete med att ge er så god service som möjligt.


Inlämningsställen för farligt avfall:


Grovavfall

Grovavfall från hushåll är sådant avfall som inte kan eller bör läggas i det gröna kärlet eller i säcken. Det kan t ex vara stora saker som cyklar och madrasser eller material som inte är brännbara, t ex porslins- och glasföremål.


Här kan du som hushållsabonnent lämna ditt grovavfall gratis:

- Återvinningscentralen på Östby miljöstation

(Avgifter enligt fastställd taxa tas ut för verksamhetsavfall och vissa specifika avfallsslag.)

Sidan uppdaterad den 14 februari 2017

Lämna synpunkt på sidan