Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Avfallshantering och återvinning / Renhållningsordning

Framtida mål och visioner för avfallshantering i Säffle och Åmåls kommuner


Den nya renhållningsföreskriften antogs av Säffle kommun 2015-05-25, och av Åmåls kommun 2015-06-17. I renhållningsföreskriften beskrivs hur avfallet ska sorteras, och vilket ansvar kommunen respektive fastighetsägaren har när det gäller avfallshanteringen.

Renhållningsordning för Säffle kommun

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning bestående av en avfallsplan samt en renhållningsföreskrift. Dokumenten fastställs av kommunfullmäktige.

Avfallsplan år 2017-2022 antogs av kommunfullmäktige 2017-03-06. I avfallsplanen finns de mål och åtgärder som kommunen ska arbeta mot för att uppnår ett hållbart samhälle utifrån ett miljö- och avfallsperspektiv.

Renhållningsföreskriften antogs av Säffle kommun 2015-05-25. I renhållningsföreskriften beskrivs hur avfallet ska sorteras av kommunens invånare samt vilket ansvar kommunen respektive fastighetsägaren har när det gäller hushållsavfall och verksamhetsavfall.

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2019

Lämna synpunkt på sidan