Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Avfallshantering och återvinning / För företag och föreningar

Avfallshantering för företag och föreningar

 

Det är kommunen som har ansvar för att samla in och ta hand om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som uppkommer i kommunen. Hushållsavfall uppkommer t.ex. från hotell, i personalmatsalar, vid städning av lokaler eller som avfall från matvaruaffärer och restauranger. 

 

Vad är verksamhetsavfall?

Övrigt avfall som uppkommer i företaget/föreningen benämns verksamhetsavfall och kan till exempel vara förpackningsmaterial, möbler, virke, trädgårdsavfall, kemikalier etc. Detta avfall ska företaget/föreningen lämna till valfri leverantör av avfallshanteringstjänster.

 

Lämna avfall på Östby miljöstation

Om företaget/föreningen väljer att lämna avfallet på Östby Miljöstation ska det vägas in av anläggningens personal och sedan sorteras enligt anvisning. En faktura skickas sedan på avlämnat avfall enligt gällande avfallstaxa. 

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2019

Lämna synpunkt på sidan