Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Lantbruk / Gödsellagring

Gödsellagring

En stor del av Säffle kommuns församlingar har klassats som områden känsliga för växtnäringsläckage enligt i EU:s nitratdirektiv. Känsliga områden innehåller vatten som är extra känsliga för kväve- och/eller fosforberikning. Syftet med de nya bestämmelserna är att minska riskerna för växtnäringsläckage av kväve och fosfor från jordbruket till våra vatten.

Lagringsutrymmet för stallgödsel på ditt jordbruksföretag ska åtminstone vara så stort att du kan lagra den gödsel som produceras under det antal månader som anges i tabellerna nedan.

Om du har färre än två djurenheter eller två till tio djurenheter utanför känsliga områden omfattas du inte av de generella bestämmelserna. För dig som inte omfattas av krav på minsta lagringskapacitet gäller att lagringen inte får leda till förorening av yt- eller grundvatten så att det skadar miljön eller människors hälsa. Du ska också kunna lagra gödseln under den tid på året då det inte är lämpligt att sprida.

Antal månader som du åtminstone ska kunna lagra stallgödsel som produceras på gården om gården ligger inom känsligt område.

 Antal djurenheter

 Nötkreatur, hästar, får och getter

 Annan djurhållning

 >100  8 månader  10 månader
 >10 upp till 100  6 månader  10 månader
 >2 upp till 10  6 månader  6 månader

Antal månader som du åtminstone ska kunna lagra stallgödsel som produceras på gården om gården ligger utanför känsligt område.

 Antal djurenheter

 Nötkreatur, hästar, får och getter

 Annan djurhållning

 >100  8 månader  10 månader
 >10 upp till 100  6 månader  10 månader
 >2 upp till 10  Inga generella regler  Inga generella regler

Utifrån djurantal och produktion kan du beräkna hur stort lagringsutrymme du behöver. Du kan använda dig av schablonvärden som finns i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket. Jordbruksföretag inom känsligt område ska ha en beräkning på lagringskapaciteten på företaget. Denna sparas så länge den är aktuell. Det som ska ingå i beräkningen är:

  • Utsöndrad träck och urin
  • Tillsats av strömedel
  • Vattentillskott, till exempel från spill, disk och regnvatten
  • Omsättningsförluster

De församlingar i kommunen som är klassade som nitratkänsliga områden är: Säffle, Tveta, Bro, Botilsäter, Ölserud, Millesvik, Eskilsäter, Ny-Huggenäs och Kila. Bor du i ett känsligt område?- se karta

Utformning

Lagringsutrymmena ska vara utformade så att ingen avrinning eller läckage till omgivningen sker. Den tekniska utformningen av lagringsutrymmen som uppfyller kraven kan variera.

Om du driver företag med fler än 10 djurenheter ska;

  • påfyllning av flytgödselbehållare och urinbehållare ske under täckning
  • flytgödselbehållare och urinbehållare ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna

Stukalagring

Du får lagra fastgödsel i stuka på fält utan att du behöver anmäla det till miljö och bygg. Lagringstiden bör alltid hållas så kort som möjligt. För mer information kontakta miljö och bygg.

Sidan uppdaterad den 13 november 2017

Lämna synpunkt på sidan