Uthållig kommun

Energimyndighetens program "Uthållig kommun" startade 2003 som ett femårigt pilotprogram med fem kommuner. Efter nästan fem år utvärderades programmet och resultaten var positiva.

Energimyndigheten gick då ut med en förfrågan till landets samtliga 290 kommuner om intresse fanns för en ny etapp. Drygt 60 intresseanmälningar kom in, vilket är mer än en femtedel av Sveriges kommuner. Alla kommuner som lämnade in en intresseanmälan har fått möjlighet att delta, däribland Säffle kommun.

Nuvarande etapp genomförs under perioden juni 2008 - juni 2011 och utgår från kommunens egna ambitioner att göra det lokala samhället mer uthålligt. Kommunen är en viktig aktör för att uppnå en hållbar energianvändning inom ett energisystem som är tryggt, kostnadseffektivt och ger låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. När kommunen ska bygga nytt, planera nya stadsdelar, renovera fastigheter och liknande är en långsiktig och systematisk hantering av energifrågorna ett viktigt inslag för en hållbar utveckling.

Sidan uppdaterad den 2 september 2011

Lämna synpunkt på sidan