Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Mätning och kartframställning

Mätning och kartframställning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätning

Miljö och bygg utför mätningar för både kommunens verksamhet och till externa kunder Vi använder traditionell mätningsteknik men även GPS-teknik, dvs mätning med hjälp av satelliter.

Stommätning
I kommunen finns ett mycket stort antal punkter, triangelpunkter, polygonpunkter och höjdfixar, som är noggrant koordinatbestämda i plan och höjd. Vid behov utförs mätningar för underhåll eller förtätning av dessa som sedan används som utgångspunkter för t.ex detaljmätning.

Utsättning
Oftast innebär utsättning att vi utför utstakning av byggnader så att de hamnar rätt i plan och höjd, men även utsättning av vägar och ledningar mm utförs.

Detaljmätning
Vi mäter in olika detaljer som byggnader, vägar, ledningsnät mm för kommunens kartdatabas samt på uppdrag av kunder.

Förrättningsmätning
Vid fastighetsbildning inom tätorten utför vi mätning för underlag till förrättningskartor och markerar fastighetsgränser. Vi hjälper också till med återutsättning av fastighetsgränser.

Avvägning
Höjdmätning utförs oftast i samband med detaljmätning, men kan också göras som ren avvägning av t ex vattenytor och arbetsfixar.

Specialmätning
Kan t ex vara lodnigar av vattendjup

Kartframställning

Miljö och bygg  kombinerar programmen Autoka-PC och Autocad för framställning av kartor och detaljplaner

Primärkarta
Ligger oftast till grund för övriga kartor. Primärkartan innehåller en mängd detaljer som byggnader, gränser, vägar, murar mm allt inmätt med mycket hög noggrannhet.

Grundkarta
Är en karta som utifrån primärkartan anpassats för att användas som grund för detaljplaner.

Nybyggnadskarta
En karta som redovisar detaljer, höjder och planbestämmelser och används vid uppförande av byggnader.

Projekteringskarta
Specialkarta som tas fram som underlag för olika typer av projekteringar

Sidan uppdaterad den 20 mars 2017

Lämna synpunkt på sidan