Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Livsmedel / Tillfällig livsmedelshantering

Tillfällig livsmedelshantering

Om du vid exempelvis ett evenemang vill anordna matservering eller försäljning är du skyldig att vara väl insatt i vad det innebär att servera livsmedel. Även om du inte omfattas av kraven på registrering (se nedan) har du fortfarande en skyldighet att följa de regler som finns enligt förordning (EG) nr 178/2002 om livsmedelssäkerhet. Miljö och bygg har utformat riktlinjer för hur du som verksamhetsutövare kan säkerställa att du följer regelverket (se länken regler för tillfällig livsmedelshantering till höger). Om du bryter mot någon av dessa kan du bli tvungen att stänga ner din matservering och du riskerar rättsliga åtgärder.

För att omfattas av kraven på registrering

Om du planerar att bjuda på mat vid flera tillfällen under ett år kan det vara bra att göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (se mer information under starta livsmedelsföretag). Detta för att om man producerar mat för allmän servering i en tillräckligt stor omfattning måste verksamheten registreras av myndigheten för att de ska kunna kontrollera att verksamheten uppfyller de lagar och regler som finns enligt livsmedelslagstiftningen. Det är myndigheten som avgör om verksamheten uppfyller kraven för att registreras. Det beror bl. a. på vem som serverar (ex. privatperson, förening eller företag), vilken typ av livsmedel som hanteras (ex. kakor eller tillagad mat), hur ofta och till hur många samt om serveringen sker regelbundet eller inte. Exempelvis en förening som serverar lagad mat oftare än 1-2 gånger i månaden kan behöva registreras. En privatperson som säljer kakor på en marknad 1 gång om året omfattas inte av kraven på registrering. Kontakta miljö och bygg om du känner dig osäker på om du omfattas av kraven på registrering eller inte. Om du startar en verksamhet utan att vara registrerad kan du bli åtalsanmäld.

Sidan uppdaterad den 7 mars 2019

Lämna synpunkt på sidan