Klimatplan

Klimatplaner för Värmland är ett samarbetsprojekt som drivits av energikontoret vid Region Värmland. Projektet att ta fram kommunala klimatplaner ingick i ett större EU-finansierat projekt vid namn "Aspire".

Förslag till klimatplan för Säffle kommun har tagits fram i projektet. Planen syftar till att vara ett redskap och stöd i kommunens arbete med energiomställning och energieffektivisering.

 

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2019

Lämna synpunkt på sidan