Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Klagomål

Miljö- och byggförvaltningens klagomålshantering

I första hand skriftliga klagomål

För att underlätta och snabba på miljö- och byggförvaltningens handläggning av klagomålsärenden finns särskilda rutiner för klagomålshantering. Enligt rutinerna bör klagomål som ska handläggas av miljö- och hälsoskyddsinspektörer i första hand lämnas in skriftligt på en klagomålsblankett och när det gäller klagomål som ska handläggas av bygglovshandläggare bör en skriftlig redovisning lämnas in (utan blankett). När ett klagomål lämnas in skriftligt minskar risken för missförstånd och det underlättar vid kommunicing med den som ger upphov till störningen/olägenheten. Om man inte kan göra ett skriftligt klagomål kan man lämna klagomålet muntligt.

Det finns två olika klagomålsblanketter, en för bostadsklagomål och en för övriga typer av klagomål som handläggs av miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Blanketterna finns att hämta på kommunens hemsida. Sökväg från startsidan: Självservice - E-tjänster och blanketter - Miljö, trafik, boende (det finns även en direktlänk i högermenyn på denna sida). Man kan också hämta utskrivna blanketter på miljö- och byggförvaltningens kontor på Järnvägsgatan 9 (våning 2) i Säffle.

En ifylld blankett kan skickas in per e-post, per vanlig post eller lämnas i brevinkast vid entrén på Järnvägsgatan 9. Man kan också komma in och lämna klagomålsblanketten direkt till förvaltningen. Om man lämnat sina personuppgifter kan man bli uppdaterad på nya händelser och får kopia på beslut i ärendet.

Den som klagar kan naturligtvis vara anonym. Kom ihåg att om man vill vara anonym är det viktigt att aldrig ange några personuppgifter vid kontakten med miljö- och byggförvaltningen. Vid ifyllandet av klagomålsblanketten ska man då lämna rutorna för de egna personuppgifterna tomma. Vid anonymt klagomål får man själv kontakta förvaltningen för att få reda på beslut i ärendet osv.

Vid olika typer av klagomål

Om man har problem i sin bostad, t.ex. buller, ventilation, fukt, eller temperatur och vill lämna in ett klagomål, ska man alltid först kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse, som är ansvarig för att ta emot klagomål och undersöka samt åtgärda om det visar sig finnas behov. Om den ansvariga inte undersöker/åtgärdar och om problemen kvarstår, kan man skicka in en klagomålsblankett till miljö- och byggförvaltningen.

Andra störningar som kan orsaka klagomål är t.ex. buller från verksamheter eller andra typer av störningar i omgivningen såsom skrotbilar, skällande hundar, dåliga avlopp, gödsellagring, otillåten eldning, bristande sophantering (inte själva hämtningen), buller/höga ljudnivåer från uteställen eller bristande livsmedelshygien på restauranger. Om det t.ex. är en granne som orsakar olägenheten och som är ansvarig, bör man i första hand försöka lösa problemen direkt med denne och om det inte hjälper, kan klagomålet lämnas in på en blankett till miljö- och byggförvaltningen.

Klagomål gällande ovårdad tomt inom tätbebyggelse (detaljplanelagt område) handläggs av bygglovshandläggare. Det innebär att man inte ska fylla i någon blankett utan istället lämna in klagomålet skriftligt per e-post eller brev till miljö- och byggförvaltningen.

Andra typer av störningar och vem man kan kontakta:

Djur som far illa – Kontakta Länsstyrelsen

Upphittade djur, påkörda/skadade djur, lösspringande katter/hundar – Kontakta polisen

Problem med vilda djur som till exempel kråkor och duvor – Kontakta i första hand fastighetsägaren. Om du har frågor om störande fåglar kan du också kontakta kommunjägaren genom teknik- och fritidsförvaltningens kundtjänst

Arbetsmiljöfrågor – Kontakta Arbetsmiljöverket

Dålig inomhusmiljö i egen villa – Fastighetsägarens eget ansvar. Kontakta konsult inom respektive område

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: VJEH

Sidan uppdaterad den 5 april 2019

Lämna synpunkt på sidan