Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Klagomål

Klagomål

Miljö och bygg har nya rutiner för klagomålshantering

För att underlätta och snabba på handläggningen av klagomål har miljö och bygg tagit fram nya rutiner för klagomålshantering. Från och med nu ska klagomål inkomma via e-tjänsten på nätet eller via klagomålsblankett. Klagomålsblankett skickas in per post (det finns ett brevinkast på Järnvägsgatan 9 om man inte skickar med frankerat kuvert) eller via e-post.

Miljö och bygg har tagit fram två klagomålsblanketter som från och med nu alltid ska fyllas i (om man inte använder e-tjänsten). Klagomålsblanketterna finns att hämta på vår hemsida under Självservice - E-tjänster och blanketter; Miljö, trafik, boende och/eller på miljö- och byggkontoret på Järnvägsgatan 9 (våning 2) i Säffle.

Genom att klagomålen kommer in skriftligt minskar risken för missförstånd och det underlättar när miljö och bygg ska kommunicera med den som ger upphov till störningen/olägenheten.

Man kan naturligtvis vara anonym. Ett sätt är att fylla i klagomålsblanketten och inte ange personuppgifter, men då får man själv kontakta miljö och bygg för att få reda på beslut i ärendet osv.

Vilka klagomål hanterar miljö och bygg?

Upplever du problem i ditt boende med till exempel buller, ventilation, fukt, eller temperatur ska du först kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse. Får du inget gehör och om problemen kvarstår då kan du skicka in en klagomålsblankett till miljö och bygg.

Upplever du en störning från ett företag till exempel buller kan du skicka in en klagomålsblankett till miljö och bygg.

Andra störningar som kan utredas av miljö och bygg är till exempel skrotbilar, skällande hundar, dåliga avlopp, gödsellagring, otillåten eldning, bristande sophantering (inte själva hämtningen), buller/höga ljudnivåer från uteställen, bristande livsmedelshygien på restauranger.  

Vid andra störningar kan man kontakta:

Djur som far illa – Länsstyrelsen

Upphittade djur, påkörda/skadade djur, lösspringande katter/hundar – Polisen

Problem med vilda djur som till exempel kråkor och duvor – Kontakta i första hand din fastighetsägare. Du kan också kontakta kommunjägaren genom teknik- och fritidsförvaltningens kundtjänst om du har frågor som rör störande fåglar.

Ovårdad tomt – miljö och bygg (byggsidan)

Arbetsmiljöfrågor – Arbetsmiljöverket

Övriga problem med inomhusmiljön i villor (enbostadshus) – fastighetsägarens eget ansvar, kontakta konsult inom respektive område.

Sidan uppdaterad den 6 februari 2015

Lämna synpunkt på sidan