Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Inomhusmiljön i skolor

Tillsyn av skolans inomhusmiljön

Miljö- och byggnadsnämnden är den myndighet om ansvarar för tillsyn över skolor avseende inomhusmiljön och dess påverkan på eleverna. Enligt Folkhälsomyndigheten har många skolor brister som riskerar att orsaka hälsoproblem, bland annat på grund av för dålig städning och ventilation.

I Socialstyrelsens rapport ”Allergi i skola och förskola” 2013 beskrivs bland annat att inomhusmiljön i skolor skiljer sig från många andra inomhusmiljöer genom att särskilt många personer vistas samtidigt på en relativt liten yta, vilket innebär höga krav på exempelvis ventilation och städning.

Vad kontrolleras?

Under hösten 2015 utförde därför Miljö- och byggnadsnämnden tillsyn på skolorna i kommunen. Projektet omfattar alla tio grundskolor och gymnasieskolan i Säffle. Genom inspektioner kontrolleras huruvida skolorna lever upp till de regler och rekommendationer som finns. Undervisningslokaler, gymnastiksalar, omklädningsrum och toaletter är några av utrymmen som ingår i kontrollen.

Målet med projektet är att åstadkomma en bibehållen inomhusmiljö och hälsa hos elever och lärare.

I länkarna till höger finner du ytterligare information.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: TWZ7

Sidan uppdaterad den 4 juli 2016

Lämna synpunkt på sidan