Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd

Hälsoskydd

 

 

 

 

 

 

 

Hälsoskydd handlar om att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa.

Enligt Miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål vara utformade och användas på ett sådant sätt att inte människors hälsa riskeras. Olägenheter kan till exempel vara problem med kyla, buller, fukt, mögel, radon, elektromagnetiska fält eller luftföroreningar.

Miljöenhetens personal handlägger ärenden inom hälsoskyddsområdet,
t ex anmälningar enligt Miljöbalken för vissa verksamheter. Detta kan gälla exempelvis hygienlokaler, undervisningslokaler, hotell osv.
Till oss vänder man sig även med ex. klagomål på buller, problem med inomhusmiljö och liknande.

Sidan uppdaterad den 26 mars 2018

Lämna synpunkt på sidan