Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Gator och trafik / Vinterväghållning / Fastighetsägarens skyldigheter

Fastighetsägarens skyldigheter


Fastighetsägaren
är skyldig att hålla erforderligt gångutrymme snö- och halkfritt utmed tomtgränsen. Du kan läsa mer i Regler för gångbanerenhållning.

Där teknik- och fritidsförvaltningen tar hela gångbanan i anspråk för uppläggning av snö, övergår sandningsskyldigheten på fastighetsägaren på motsvarande utrymme i gatan.

Om du vill hålla gångutrymmet öppet utmed tomtgräns trots upplagd snö, skotta in snön på tomtmark. I annat fall plogas den upp på gångbanan igen.

På vissa gator måste efterputs göras då snö blivit tillkörd eller av andra skäl inte tagits av plogbilen. Om du tror att det blir efterputs, ligg lågt med infarten till Din fastighet.

När snösvängen är igång följer teknik- och fritidsförvaltningen snöröjningsplanen. Ring inte i onödan. Vi kommer. Varje fordon har sin arbetsuppgift och sitt distrikt.

Sidan uppdaterad den 9 augusti 2018

Lämna synpunkt på sidan