Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Gator och trafik / Vinterväghållning / Fastighetsägarens skyldigheter

Fastighetsägarens skyldigheter


Fastighetsägaren
är skyldig att hålla erforderligt gångutrymme snö- och halkfritt utmed tomtgränsen. Du kan läsa mer i Regler för gångbanerenhållning.

Där teknik- och fritidsförvaltningen tar hela gångbanan i anspråk för uppläggning av snö, övergår sandningsskyldigheten på fastighetsägaren på motsvarande utrymme i gatan.

Om du vill hålla gångutrymmet öppet utmed tomtgräns trots upplagd snö, skotta in snön på tomtmark. I annat fall plogas den upp på gångbanan igen.

På vissa gator måste efterputs göras då snö blivit tillkörd eller av andra skäl inte tagits av plogbilen. Om du tror att det blir efterputs, ligg lågt med infarten till Din fastighet.

När snösvängen är igång följer teknik- och fritidsförvaltningen snöröjningsplanen. Ring inte i onödan. Vi kommer. Varje fordon har sin arbetsuppgift och sitt distrikt.

 

Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 1995 om gångbanerenhållning

 

Förteckning över de gator där fastighetsägare har skyldighet att avlägsna snö och is utanför sina fastigheter. De gångbanor som inte ingår i förteckningen behöver tills vidare inte ta bort snö och is, överiga regler vad gäller renhållning gäller dock. 

 

Bergsgatan båda sidor
Billerudsgatan sträckan R 45-Kungsgatan båda sidor
Billerudsgatan sträckn Kungsgatan-Verkstadsgatan östra sidan 
Björkbacksvägen sträckan Näsvägen-Grenvägen  södra sidan 
Bryggerigatan sträckan Tingsgatan-Sundsgatan båda sidor 
Fogdegatan sträckan Sundsgatan-Hyttegatan båda sidor 
Hamngatan sträckan V Storgatan infart Stadshusparken östra sidan 
Hyttegatan sträckan Ö Storgatan-Sifhällagatan  båda sidor 
Järnvägsgatan östra sidan 
Kaptensgatan båda sidor 
Karlstadsvägen sträcka Stenhusallén-Rastkullen  västra sidan 
Kungsgatan sträckan V Storgatan-Billerudsgatan  båda sidor 
Kyrkogatan sträckan Tingvallagatan-Bryggerigatan  östra sidan 
Kyrkogatan framför Tingshusfastigheten  västra sidan 
Magasinsgatan sträckan Järnvägsgatan-Hamngatan  båda sidor 
Skolgatan från V Storgatan till och med Kv Skalden  västra sidan 
Skolagatan från V Storgatan till och med Trätäljaskolan  östra sidan 
Stationsgatan  båda sidor 
Stenhusallén  båda sidor 
Stenhusgatan  södra sidan 
Västra Storgatan  båda sidor 
Östra Storgatan, undantaget södra sidan utmed Stortorget  båda sidor 
Sundsgatan sträckan Bryggerigatan-Näsvägen  östra sidan 
Sveavägen sträckan Stenhusallén-Vallgatan  östra sidan 
Tingsgatan sträckan Ö Storgatan-Tinghusfastigheten  östra sidan 
Tingvallagatan sträckan Stenhusallén-Vallgatan  östra sidan 
Tingsgatan sträckan Ö Storgatan-Tingshusfastigheten  östra sidan 
Tingvallagatan sträckan Kyrkogatan-Sundsgatan  södra sidan 
Vallgatan sträckan Sveavägen-Karlstadsvägen  båda sidor 
Vegagatan  norra sidan 
Vintergatan södra sidan 
   

Sidan uppdaterad den 7 februari 2019

Lämna synpunkt på sidan