Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Gator och trafik / Vinterväghållning

Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning

 

Snöröjningen börjar alltid med genomfarter, gång och cykelvägar i innerstaden för att sedan dra sig ut mot villagator och övriga lågtrafikerade gator. Normalt är snön bortröjd inom 6-8 timmar.

Säfflebostäder ansvarar för snöröjning och sandning på alla kommunala fastigheter och merparten av deras arbeten sköts av lokala entreprenörer.


OBS! Tänk på att inte låta era barn bygga i snödrivor och snöhögar. Plogbilen kan komma för att bredda gatan och kanske inte ser de lekande barnen ute i snön.

Gångbaneutrymme tas i anspråk för uppläggning av snö

Varför? Därför att:

 1. Om det blir mycket snö, så räcker gatubredden ej till. Det blir för trångt.
 2. Rännstenbrunnar skall i möjligaste mån hållas synliga så att risken minskar för översvämningar vid töväder. Även mindre "sjöar" på gatorna kan undvikas vid snösmältning.

Kom ihåg datumparkering

I Säffle kommun gäller datumparkering i Säffle tätort under tiden:
1/11 - 31/3 mellan kl 03.00 - 07.00.

Det är förbjudet att parkera:

 •  På dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.
 •  På dagar med jämna datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer.

Syftet med datumparkeringen är att underlätta vårt snöröjningsarbete. Tidsperoden är därför anpassad efter när snöröjningen normalt utförs.

Halkbekämpning

Under vintern tillhandahåller kommunen sand till privatpersoner på följande platser:

 • Kommunförrådet, Säterivägen 15, det finns en sandlåda utanför grinden där man kan hämta sand.
 • Svanskog - Sandlåda vid återvinningsstation.
 • Nysäter - Sandlåda vid affär Nyströmsvägen.
 • Värmlandsbro - Sandhög Mässviksvägen 1.

Säffle kommun hoppas på ett bra samarbete med alla kommuninvånare.

Fakta om kommunens vinterväghållning

 VINTERVÄGHÅLLNING

 • 121 km väg- och gatulängd
 • 44 km gång- och cykelvägar
 • 54 km trottarer i centrala Säffle

 

HALKBEKÄMPNING

 • Salt 30-50 ton/år
 • Sand 500-700 m3/år
 • Stenflis 2-5    60-70 m3 /år

 

KOMMUNENS RESURSER FÖR SNÖRÖJNINGEN

 • 1 väghyvel, 
 • 1 lastmaskin, 
 • 1 plogbil, 
 • 1 mindre plogbil, 
 • 2 parktraktorer
 • samt ca 14 st maskiner/traktorer från lokala entreprenörer.


Grävmaskin används för att öppna plogvallar vid övergångsställen och handikappramper.

Dessutom finns hjälpmedel såsom sand- och saltspridare, plogar, snöslunga.

En snösväng, när alla enheter utnyttjas och halkbekämpning utförs kostar ca 220 000 kr.

Vid större snömängder när plogvallarna tar för stor del av gatuutrymmet körs snövallarna bort med en större snöslunga och 2-3 lastbilar.

Sidan uppdaterad den 28 januari 2019

Lämna synpunkt på sidan